Seznamte se s novými moduly

Dne 22. listopadu vydalo MŠMT aktualizaci vzorů tiskopisů přihlášek na střední školy. Na druhé straně tiskopisu se bude opět vypisovat kolonka „IZO školy“. Již zveřejněné tiskopisy přihlášek pro školní rok 2016/2017, které na straně druhé obsahují údaj „RED IZO školy“, zůstávají v platnosti.

Na všechny mateřské, základní, střední, konzervatoře, vyšší odborné školy, školní družiny a školní kluby, které navštěvují žáci s přiznanými podpůrnými opatřeními ve stupni 2 až 5, se vztahuje povinnost předávat MŠMT statistický výkaz R 44-99. Jak můžete data jednoduše předat pomocí xml souboru si ukážeme v tomto článku.

Na základě požadavků škol přichází dm Software s další novou funkčností a to s tlačítkem „Kopírovat předměty z vybraného školního roku a třídy“, pomocí kterého si můžete nakopírovat předměty do vysvědčení z libovolného školního roku a třídy.

Od školního roku 2016/2017 se mění náležitosti přihlašování uchazečů k přijímacímu řízení a  průběh přijímacího řízení. Tyto změny vycházejí z nového znění § 60 až 64 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 178/2016 Sb.) a z  vyhlášky č. 353/2016 Sb., o  přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání (dále jen „vyhláška“). 

V následujícím videu Vás seznámíme s modulem Elektronická žákovská, prostřednictvím kterého lze evidovat průběžné hodnocení žáků či poznámky v TK.

Důležité aktuality

Export dat ze školní matriky
Dostupná nová verze aplikace měnící způsob evidence sociálního znevýhodnění, RVP ZV a dalších polí. Možnost exportu "B" souboru. /26. 9. 2016/


Doporučení ke vzdělávání
Zpřístupněna nová verze aplikace umožňující evidovat doporučení ke vzdělávání žáků se speciálními potřebami. /9. 9. 2016/


Zjednodušení převodu dat
Zjednodušení převodu dat na nový školní rok pro školy využívající základní moduly aplikace. /15. 7. 2016/