Seznamte se s novými moduly

Vzhledem k množícím se dotazům bychom vás rádi informovali o aktuálním stavu změn v přijímacím řízení pro školní rok 2017/2018.

V novém videu Vám ukážeme, jakým způsobem se v elektronické třídní knize řeší zápisy a docházka žáků. Třídní knihu si můžete i jednoduše vyzkoušet. Po přihlášení do aplikace stačí kliknout na ikonu nákupního košíku, zvolit vybraný balíček a kliknout na tlačítko „Vyzkoušet zdarma“. 

Legislativa již celou řadu let připouští tisk vysvědčení na „prázdný papír“, kde je pouze vodoznak se státním znakem a lipovými listy. Proč je namísto standardního vysvědčení s předtištěnými kolonkami a popisky výhodnější pro tisk vysvědčení používat právě bianco tiskopisy?

Ve verzi dm Software 2016 evidujeme pouze počet let splněné povinné školní docházky k datu zahájení vzdělávání žáka na Vaší škole.

Od 1. 9. 2016 vstoupily v platnost změny v pokynech MŠMT k předávání dat. Pokud vykazujete žáky zdravotně, či sociálně znevýhodněné, je nyní nově nutné jim nastavit tzv. 1. stupeň podpůrných opatření.

Důležité aktuality

Export dat ze školní matriky
Dostupná nová verze aplikace měnící způsob evidence sociálního znevýhodnění, RVP ZV a dalších polí. Možnost exportu "B" souboru. /26. 9. 2016/


Doporučení ke vzdělávání
Zpřístupněna nová verze aplikace umožňující evidovat doporučení ke vzdělávání žáků se speciálními potřebami. /9. 9. 2016/


Zjednodušení převodu dat
Zjednodušení převodu dat na nový školní rok pro školy využívající základní moduly aplikace. /15. 7. 2016/