Články

11

S blížícím se pololetím přidáváme článek s podrobným postupem tisku pololetních výpisů z vysvědčení.

Po zadání všech známek, absencí, ředitelských pochval a data vydání vysvědčení můžeme přistoupit k samotnému tisku. 


Prvním krokem je nakopírování příslušné tiskové sestavy výpisu z vysvědčení z tiskových sestav Školy OnLine (složka Ostatní evidence/Vysvědčení/Základní školy). Podrobný postup kopírování tiskových sestav naleznete v tomto článku. Nakopírovaná tisková sestava výpisu z vysvědčení se bude následně nabízet při tisku.

Pozn.: V případě, že škola používá balíček „Základ“ a tiskne žákům formuláře se slovním hodnocením, vybírá vždy variantu „slovní hodnocení v uzávěrce třídního“ (uzávěrka v předmětu slouží školám, které uzavírají průběžné hodnocení pomocí elektronické žákovské knížky). 


Vstoupíme na formulář Vysvědčení / čtvrtletní hodnocení a vybereme třídu. Ve spodní části obrazovky zvolíme možnost „Tisk vysvědčení“.


V následujícím kroku zvolíme, zda budeme výpis z vysvědčení tisknout pro celou třídu, nebo jen pro vybrané žáky.

Ve spodní části formuláře vybereme z rozbalovací nabídky požadovaný tiskopis vysvědčení, v našem případě jednu z variant výpisu z vysvědčení. 


Klikneme na tlačítko „Generovat vysvědčení“. Náhled vygenerovaného výpisu z vysvědčení se zobrazí v novém okně prohlížeče.

Jestliže se náhled nezobrazí, nemá Váš prohlížeč pravděpodobně povolena tzv. vyskakovací okna. Návod na nastavení povolení vyskakovacích oken naleznete v tomto článku.

V náhledu vygenerovaného výpisu máme ještě možnost ovlivnit další nastavení generování pomocí přepínače v horní části obrazovky. Pomocí rolovacího seznamu můžeme vybrat požadovanou volbu. Po přenastavení vždy klikneme na tlačítko „Odeslat“, aby se náhled přenačetl.


Před tiskem je vždy potřeba vygenerovaný výpis z vysvědčení (i vysvědčení na konci školního roku!) uložit jako PDF soubor.

V horní části obrazovky klikneme na tlačítko „Uložit“ a vybereme první možnost, Adobe PDF soubor. 


 

V okně pro nastavení ukládání je potřeba nastavit položky „Rozlišení obrázku“ a „Kvalita obrázku“ na hodnoty 100. Nastavení potvrdíme tlačítkem OK. 


PDF soubor se následně uloží do složky „Stažené soubory“ ve Vašem počítači. Tuto složku otevřete a zobrazte výpis z vysvědčení v PDF souboru. 


Z uloženého PDF souboru odešleme výpis z vysvědčení na tiskárnu. 


V okně s nastavením tisku je potřeba vždy nastavit volbu „Skutečná velikost“.