Články

01

V následujících dnech pro Vás chystáme úpravu způsobu evidence výchovných opatření a hodnocení chování, do které jsme zahrnuli nejčastější požadavky všech typů škol. Věříme, že tato zjednodušení a úpravy Vám pomohou ušetřit cenný čas, který pak můžete lépe věnovat své náročné práci s dětmi.

Na co se můžete těšit?

V první řadě jsme celý formulář pro evidenci výchovných opatření a hodnocení chování zjednodušili a zpřehlednili tak, aby práce na něm byla pro Vás rychlejší a  příjemnější. Dále přibude možnost přednastavit si jednotné texty výchovných opatření, ze kterých při zadávání samotných opatření už budete pouze vybírat. Možnost zadat individuální text zůstane samozřejmě zachována, aby bylo možné snadno a rychle řešit individuální situace. S tímto také souvisí možnost zadat výchovná opatření a hodnocení chování hromadně – například potřebujete-li zadat stejnou pochvalu celé třídě najednou.

U každého výchovného opatření rovnou při jeho zadání nastavíte pouhým jedním klikem, zda jej budete chtít uvádět na vysvědčení a třídní učitel pak má možnost při uzávěrce celé třídy automaticky přenést všechny takto označené pochvaly přímo do vysvědčení jednotlivým žákům.