Články

21

Dnem 30. 9. 2017 byla ukončena platnost vyhlášky 223/2005 Sb. o některých dokladech o vzdělání. Od 1. 10. 2017 je tisk vysvědčení možný pouze podle vyhlášky 3/2015 Sb. Tisk výpisů z vysvědčení za 1. pololetí zůstává prakticky beze změn, změny se dotknou tisku vysvědčení na konci roku. Mezi hlavní novinky při tisku vysvědčení podle této vyhlášky patří:

  1. Všechny vzory nyní nově pro všechny typy škol obsahují na zadní straně místo pro QR kód.
  2. QR kód se však pro běžná ročníková vysvědčení nevyplňujeQR kód se vyplňuje pouze u vysvědčení, která slouží jako doklad o dosažení stupně vzdělání, na základní škole tedy jen žákům, kteří úspěšně dokončili devátý ročník.
  3. Vysvědčení, které je dokladem o získaném vzdělání se tiskne na číslovaný tiskopis, který má jiný rozměr (210x280 mm) než běžná vysvědčení (210x297 mm). Tento tiskopis je momentálně dostupný u společností SEVT a OPTYS a to v bianco (doporučujeme)i nebianco variantě.
  4. Nově také již nejsou rozlišeny vzory vysvědčení pro školy s oborem 7901C01 - Základní škola a s oborem 7901B01 - Základní škola speciální, pro oba tyto obory jsou nyní vzory vysvědčení jednotné. Přičemž pro ZŠ speciální také platí předchozí bod 3.

Celý text vyhlášky 3/2015 Sb. můžete stáhnout zde.

Pro co nejjednodušší a bezproblémový tisk vysvědčení doporučujeme za 1. pololetí vydat žáků výpisy z vysvědčení na běžném kancelářském papíře a na konec školního roku nakoupit tzv. „bianco“ tiskopisy, na které pak vytisknete vysvědčení dle potřeby – jak známkové, tak se slovním hodnocením – jaké tiskopisy tedy můžete používat jsme pro Vás shrnuli v tabulce níže.

Vzory dostupné v dm Software pro tisk vysvědčení na ZŠ (a ZŠ speciálních) ve školním roce 2017/2018:

NÁZEV TISKOVÉ SESTAVY

ČÍSLO TISKOPISU

ZŠ klasifikace - list A

SEVT 49 830 0 nebo OPTYS 3029

ZŠ klasifikace - list A (bianco)

SEVT 49 999 9 nebo OPTYS 3020

ZŠ klasifikace - list A 10

SEVT 49 831 0 nebo OPTYS 3027

ZŠ klasifikace - list A 10 (bianco)

SEVT 49 999 9 nebo OPTYS 3020

ZŠ klasifikace - list A 20

Varianta s 10 nepovinnými předměty:

SEVT 49 832 0 nebo OPTYS 3028

Varianta s 6 nepovinnými předměty:

SEVT 49 832 0 nebo OPTYS 3028

ZŠ klasifikace - list A 20 (bianco)

SEVT 49 999 9 nebo OPTYS 3020

ZŠ slovní hodnocení - list A (1. pololetí, bianco)

SEVT 49 833 0 nebo OPTYS 3035

ZŠ slovní hodnocení - list A (2. pololetí, bianco)

SEVT 49 833 0 nebo OPTYS 3035

ZŠ - list B (1. pololetí)

SEVT 49 834 0 OPTYS 3019

ZŠ - list B (1. pololetí, bianco)

SEVT 49 999 9 nebo OPTYS 3020

ZŠ - list B (2. pololetí)

SEVT 49 834 0 nebo OPTYS 3019

ZŠ - list B (2. pololetí, bianco)

SEVT 49 999 9 nebo OPTYS 3020

Vysvědčení o získání základního vzdělání v základní škole

SEVT 49 835 0 nebo OPTYS 3036

Vysvědčení o získání základního vzdělání v základní škole (bianco)

SEVT 49998 5 nebo OPTYS 3064