Články

05

V posledních dnech se často setkáváme s dotazy uživatelů, kterým se nedaří zpětně opravovat, či doplňovat zápisy v třídních knihách za 1. pololetí.

 

Čím je to způsobeno? Zřejmě máte zatržený příznak "Uzamknout docházku". Tento příznak může nastavit školní administrátor a najde jej v menu Správa aplikace - Číselníky - Období roku, kde si ikonkou s obrázkem tužky otevře aktuální školní rok:

Příznak je možné zapínat a vypínat dle potřeby. Ve chvíli kdy je zaškrtnut, nemohou již učitelé zasahovat do docházky ani do třídní knihy za 1. pololetí