Články

08

Právě v tomto období školy vydávají svým žákům přihlášky ke vzdělávání ve středních školách. Pokud si nejste jisti jakým způsobem vytisknete přihlášku ze systému, podrobný postup naleznete v uživatelské příručce na tomto odkazu.

 

Zároveň jsme pro vás připravili nejčastější dotazy, se kterými se uživatelé na nás obracejí v souvislosti s tiskem přihlášek. Odpovědi na tyto dotazy naleznete v uživatelské příručce v kapitole Nejčastější dotazy k tiskovým výstupům Přihlášky ke vzdělávání na SŠ

 

Pro lepší orientaci ve vyplňování tiskopisů Přihlášek doporučujeme použít vysvětlivky vydané MŠMT, které naleznete na tomto odkazu.