Články

05

Aplikace aktuálně umožňuje použít dva způsoby tisku, a to na předtištěný vzor formuláře Zápisový lístek (SEVT 49 140 1) dle vyhlášky č. 353/2016 Sb., který má rozměr klasické A4, nebo Zápisový lístek - bianco. Oba dva vzory naleznete v seznamu tiskových sestav (Výstupy - Tiskové sestavy - Seznam sestav, záložka Tiskové sestavy Školy OnLine) ve složce „Přihlášky ke vzdělávání a zápisový lístek“.

Postup jak na tisk zápisových lístků naleznete v uživatelské příručce v části Nejčastěji generované tiskové sestavy – Zápisový lístek.