Články

03

Chystáte se tisknout žákům přihlášky na střední školu? Přinášíme Vám souhrn nejdůležitějších rad, jak ve Škole OnLine přihlášku se všemi potřebnými údaji snadno vytisknete.

1. Co se na přihláškách tiskne a kde tyto údaje zadat?

Přihlášky na střední školy a konzervatoře obsahují na první straně údaje o uchazeči, o školách, na které se uchazeč hlásí, o zákonném zástupci uchazeče a v případě potřeby o zdravotním stavu uchazeče. Zadní strana uvádí přehled chování a hodnocení, schopností, vědomostí, zájmů a talentů uchazeče. A také informaci o tom, zda tyto údaje potvrzuje škola, nebo je uvádí uchazeč.

Údaje o uchazeči a jeho zákonném zástupci se na přihlášku tisknou z karty žáka, na niž se dostanete např. v menu Evidence osob – Školní matrika – Žáci/studenti ve třídě. Zkontrolovat, doplnit nebo upravit můžete příslušné hodnoty na záložkách „Osobní údaje“, „Adresy“ a „Zákonní zástupci žáka/studenta“.

Hodnocení chování a jednotlivých předmětů se na přihlášku načítá z uzávěrek dotyčného žáka za poslední dva ročníky. Ve Škole OnLine je zadáváte v menu Hodnocení – Uzávěrky, u škol bez zadaných úvazků a rozvrhu nastavujete hodnocení přes Výstupy – Vysvědčení – Zadávání hodnocení a tisk ročníkového vysvědčení.

Poznámka: V případě, že žák opakuje ročník, dokládají se známky za ročníky, kdy žák prospěl – tedy neopakoval ročník.

Pokud uchazeči tisknete na přihlášku i informace o školách, na které se k přijímacímu řízení hlásí, zadejte údaje o těchto školách na kartě žáka prostřednictvím záložky „Další vzdělávání“. Zde kromě školy a dalších položek rozhodně nezapomeňte před uložením vyplnit kolo a pořadí zájmu (nejedná se o pořadí ve smyslu preference, ale určení, kde se koná jednotná zkouška v 1. a v 2. termínu).2. Jak přihlášku vytisknout?

Formulář pro tisk přihlášek najdete pomocí menu Výstupy – Přihlášky k dalšímu vzdělávání – Tisk přihlášek k dalšímu vzdělávání.

Zde zvolte třídu a poté vyberte, jestli budete tisknout přihlášky všem žákům třídy, nebo jen vybraným. Ve druhém případě následně označte v seznamu žáky, jimž se má přihláška generovat:

Dále nastavte vzor přihlášky. V případě, že tisknete přihlášku bez informací o školách, na něž se příslušný žák hlásí, vyberte vzor s názvem, odpovídajícím aktuálnímu ročníku žáka. Například pro žáka z 9. ročníku základní školy tak zvolte vzor „Přihláška ke vzdělávání – studiu ve SŠ (denní forma) – 9. ročník“.

Pokud generujete přihlášku žákovi i s údaji o školách, na něž se hlásí, zvolte vzor, odpovídající aktuálnímu vzdělávání žáka, a to s dodatkem „s údaji o zaevidované škole“. Žákovi 9. ročníku tak vyberte vzor přihlášky „Přihláška ke vzdělávání – studiu ve SŠ (denní forma) – 9. ročník“ s údaji o zaevidované škole“.

Nakonec nastavte parametry vzoru přihlášky podle svých potřeb. Důležitá je zde určitě volba správného kola přijímacího řízení. A jestliže na přihlášce uvádíte a potvrzujete za školu výsledky vzdělávání žáka na zadní straně přihlášky, zadejte u parametru „Potvrzení vydává škola …“ hodnotu „Ano“. Pak přihlášky exportujte do PDF příslušným tlačítkem:

Samotný tisk vyexportovaných přihlášek proveďte v aplikaci „Acrobat Reader“.

Přihláška vygenerovaná prostřednictvím tohoto formuláře obsahuje QR kód, který následně může usnadnit práci při načítání údajů z přihlášek střední škole, na kterou se uchazeč hlásí