Články

22

Protože jsou jarní prázdniny v plném proudu, řešíme aktuálně jejich co nejsnazší nastavení ve Škole OnLine. Vzhledem k tomu, že termíny jarních prázdnin se liší dle krajů, je nutné, aby si jarní prázdniny nastavila v Kalendáři organizace každá škola ručně. Podívejme se proto, jak vše provést.

 

Předpokladem správného promítnutí jarních prázdnin do aplikace je včasné nasazení rozvrhu na 2. pololetí. 

Zadání prázdnin do Kalendáře organizace

Přistupte v menu Správa aplikace - Nastavení na formulář „Kalendář organizace“, a to alespoň s týdenním předstihem. V týdnu, v němž ve Vašem regionu probíhají jarní prázdniny, vyberte ve sloupci „Druh výuky“ hodnotu „prázdniny“. Do následujícího sloupce vepište text „Jarní prázdniny“. Kalendář uložte prostřednictvím tlačítka „Uložit kalendář“ ve spodní části obrazovky.

Automatické vygenerování prázdnin do kalendáře jednotlivých uživatelů i tříd se společně s automatickým zápisem do TK provede dle nastavení parametru aplikace „Počet dnů před generováním záznamů o prázdninách do TK a školních akcí“. Výchozí nastavení tohoto parametru je 7 dní před termínem. Hodnotu parametru může navýšit pouze administrátor aplikace na škole, ale takovou změnu j nutné učinit s dostatečným předstihem před termínem prázdnin.

V případě, že u Vás jarní prázdniny již začaly nebo dokonce proběhly a nestihli jste jejich včasné zadání prázdnin do „Kalendáře organizace“, doporučujeme přistoupit k nastavení prostřednictvím evidence školních akcí v menu Rozvrh a suplování - Školní akce - Evidence školních akcí. Návod na založení školní akce „Jarní prázdniny“ naleznete na tomto odkazu v bodu č. 9.

Nepromítlo se Vám nastavení jarních prázdnin do rozvrhu a třídní knihy, i když máte v Kalendáři organizace prázdniny nastaveny?

V tomto případě je řešením ruční nastavení jarních prázdnin pomocí školní akce typu „Zrušení výuky“.

Nejdříve je však nutné na formuláři „Kalendář organizace“ nastavit na období prázdnin ve sloupci „Druh výuky“ variantu „vyučuje se“ a kalendář uložit. Poté vstoupit na Rozvrh a suplování - Rozvrh - Tvorba rozvrhu a provést aktualizaci kalendáře, ovšem pouze na týden jarních prázdnin. Tímto krokem se vrátí výuka do kalendáře. Následně už je možné přistoupit k nastavení školní akce typu "zrušení výuky".