Články

24

Prošli jste úspěšně testovacím serverem a po předání dat na ostrý server MŠMT se Vám objevuje chyba případně nesoulad v datech ve výkazu? V následujícím článku se podíváme na nejčastější problémy, se kterými se uživatelé při odesílání dat ze školní matriky potýkají.

 

Nejčastější chyby, se kterými se můžete setkat při předávání údajů ze školních matrik na MŠMT a doporučení k jejich řešení naleznete v uživatelské příručce na tomto odkazu

Pojďme se nyní podrobně věnovat nejčastějším problémům, se kterými se na technickou podporu v souvislosti s předáváním dat ze školních matrik obracíte.

Nepředávají se Vám záznamy některých žáků do sběru případně nesouhlasí Vám počet žáků v rámci daného ročníku ve výkazu?

Problém v tomto případě může spočívat v chybějící nastavení části školy u těchto žáků. Obvykle se jedná o žáky, kteří nastoupili v průběhu školního roku. Nastavení části pro danou třídu zkontrolujete nejlépe tímto způsobem:

1.       V Menu Evidence osob – Školní matrika – Žáci studenti proveďte zobrazení třídy, u které chcete prověřit nastavení části školy např. I. A

2.       Po zobrazení seznamu žáků klikněte na tlačítko Hromadné nastavení položek zobrazené pod seznamem žáků. 

3.       V dalším kroku proveďte výběr správné části položky část školy a nastavte ji od data zahájení případně od daty změny části školy u všech žáků. Hodnota by měla být zobrazena u všech označených dětí v posledním sloupci seznamu.

Pokud máte část školy správně nastavenou, a přesto se Vám některý z žáků nepředává do výkazu, ověřte, zda na kartě žáka záložce Probíhající vzdělávání nemáte označen příznak „Nezahrnovat do výkazu“.

4.       Ověření toho, zda Vám příslušný žák odchází v exportu v souboru xml můžete provést v rámci tzv. Vizualizace dat na formuláři Export dat ze školní matriky pro MŠMT.

 

Vyberte v poli Třída třídu a klikněte na tlačítko Vizualizovat. Pokud se žák zobrazuje v zobrazeném seznamu, je součástí xml souboru.

Poznámka: Předávají se všechny změny za období sběru v rámci žáka, takže pokud se žák v seznamu objeví opakovaně, nejedná se o chybu.

Vrací Vám chybový protokol MŠMT chybu „Stejné označení tříd v různých částech školy“?

Kontrolu nastavení části školy prostřednictvím hromadného nastavení položek využijete i v tomto případě. Po opravě chyby za situace, kdy předáváte data za více částí školy, nezapomeňte předat soubory na servery MŠMT za obě části znovu.

Nesouhlasí Vám vykazovaná zdravotní znevýhodnění či postižení ve výkazu u žáků?

Vizualizace dat je rovněž vhodným nástrojem k ověření předávaných informací žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Dokážete tak snadno zjistit, zda má některý z žáků v identifikátoru znevýhodnění z poradny sociální znevýhodnění, mimořádné nadání případně zda evidujete žáky s více vadami.

Pomůckou pro ověření vykazování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami můžou být i tiskové výstupy, které máte k dispozici v rámci oficiálně dostupných tiskových sestav (Výstupy – Tiskové sestavy – Seznam sestav). Bližší informace o výstupech s jejich popisem naleznete v uživatelské příručce na tomto odkazu.

Pokud jste v článku nenalezli odpověď na Váš problém, kontaktujte nás na naší technické podpoře. Nezapomeňte, že jsme pro Vás v období od 27. 03. do 17. 4. 2023 rozšířili provozní dobu od 07:30 - 16:30.