Články

24

Blíží se období zápisů do 1. tříd a tak bychom Vám rádi připomněli možnosti, jaké Vám modul Zápisy v rámci Školy OnLine nabízí a současně shrnuli, jak nastavení a evidence elektronických zápisů v aplikaci Škola OnLine probíhá. 

Proč používat el. zápisy v systému Škola OnLine? 

 

Elektronické zápisy mají následující benefity:

  • Zápisy do 1. tříd bez stresu a front

  • rodiče mohou z pohodlí domova přihlásit své dítě (případně více dětí) k zápisu do 1. třídy.

  • Sami si vyberou volný termín, ve kterém se chtějí k zápisu dostavit

  • Základní informace o dítěti nutné pro podání přihlášky k zápisu zadávají přímo na el. přihlášce

Předpokladem pro zprovoznění elektronických přihlášek je nastavení odkazu pro veřejné stránky školy - tzv. Public web. Informace k vytvoření příslušného odkazu pro veřejné stránky naleznete v uživatelské příručce v kapitole Vlastnosti organizace.

Více informaci k  nastavení elektronických přihlášek naleznete v nápovědě ZDE.  

Evidence uchazečů

Po ukončení el. registrace si škola převádí všechny přihlášky z formuláře Elektronické přihlášky do Evidence uchazečů. Zde probíhá evidence dalších údajů o uchazečích a zákonných zástupcích, nastavení výsledků zápisu a generování Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí/odkladu. Posledním krokem je zařazení uchazečů do tříd na formuláři Zařazení uchazečů do tříd

Aplikace rovněž generuje podklady k výkazu S53-01 o zápisu do ZŠ (Výstupy - Výkazy).

Nepoužíváte elektronické zápisy? Formulář Evidence uchazečů Vám může být rovněž nápomocen s těmito kroky:

  • s kompletní evidencí uchazečů (možnost spárovat zákonného zástupce již evidovaného ve školní matrice s dalším dítětem)

  • s převedením uchazečů ze zápisu do školní matriky a jejich zařazením do tříd

  • s generováním výstupů Rozhodnutí o přijetí, Rozhodnutí o nepřijetí, Seznam uchazečů

  • se zařazením uchazečů do tříd pro následující školní rok

Více informací k evidenci údajů na Evidenci uchazečů naleznete ZDE.