Články

01

Vážení uživatelé systému Škola OnLine,

přinášíme novou službu, která Vám vyřeší veškeré zákonné povinnosti vyplývající ze zákona o povinné ochraně oznamovatelů. Dne 1. 8. 2023 nabyl účinnosti zákon č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů, který je známý také pod názvem whistleblowing

Zákon ukládá školám a dalším povinným subjektům zřídit bezpečný a nezávislý vnitřní oznamovací systém. Jeho cílem je umožnit důvěrné ohlášení protiprávního jednání bez obav z odvety.

Hlavní požadavky zákona o whistleblowingu. Zřídit vnitřní oznamovací systém 24/7, který umožní posílat oznámení písemně i ústně.

   - Zřídit vnitřní oznamovací systém 24/7, který umožní posílat oznámení písemně i ústně.

   - Zpřístupnit systém zaměstnancům, žákům i dalším skupinám osob.

   - Zabezpečit, aby oznámení přijímala a prošetřovala výhradně příslušná osoba.

   - Chránit identitu oznamovatele a zabránit jakýmkoli odvetným opatřením.

   - Zajistit, aby oznamovatel obdržel potvrzení o přijetí a vyrozumění o výsledcích.

   - Vést evidenci údajů o přijatých oznámeních v elektronické podobě.

S námi budete krytí a vždy v souladu se zákonem. Spolupracujeme s NNTB, nejpoužívanějším softwarem na whistleblowing v ČR. Poskytujeme tak systém, který tyto zákonné povinnosti vyřeší za Vás a pomůže Vám vyhnout se zákonným peněžitým sankcím za nenaplnění požadavků. 

Software, jehož vývoj byl konzultován přímo s Ministerstvem spravedlnosti, můžete získat již od 390 Kč měsíčně. Do 1. 8. 2023, kdy také Vaše škola musí mít whistleblowing vyřešený, zbývá už jen posledních pár dní.

CHCI VÍCE INFORMACÍ