Články

16

Přinášíme vám přehled srpnových novinek a úprav Školy OnLine. Jedná se o několik zajímavých změn, vycházejících z podnětů našich uživatelů. Nezapomněli jsme ani na další aktualizace související s podzimním sběrem dat. A co nového na vás v systému čeká?


Školní matrika

Žáci, kteří se vzdělávají podle §38 školského zákona, musí být nově zařazeni do třídy a ročníku odpovídající svému věku. V souvislosti s touto povinností jsme rozšířili kontrolu chyb na formuláři Export dat ze školní matriky pro MŠMT (Výstupy – Export dat). V případě, že žák, který má u Způsobu plnění školní docházky ve školní matrice evidováno Vzdělávání podle §38 školského zákona a není zařazen ve třídě, budete upozorněni aplikací na tuto skutečnost. Uživatelé budou dle standardních zvyklostí odkázáni na návod k odstranění chybu do uživatelské příručky.

Metodika pro zařazování a evidenci žáků ve školní matrice plnících povinnou školní docházku v zahraničí nebo formou individuálního vzdělávání je platná od 1. září 2023 a můžete si ji stáhnout na tomto odkazu

Výběr zákonného zástupce k provázání s kartou žáka ve školní matrice je nyní uživatelsky přívětivější. Aplikace automaticky nabízí potenciálně vhodné zákonné zástupce pro přidělení. Novinkou je možnost vyhledat už existujícího zákonného zástupce s jiným příjmením a vložit jej na kartu žáka.

 

Využíváte funkci pro hromadné nastavení položek Vašich žáků či studentů v menu Evidence osob – Školní matrika – Žáci/studenti? Pak jistě oceníte možnost nastavit u zobrazených žáků hodnoty pro vybranou položku školní matriky i individuálně, což může znamenat značnou úsporu času.

Suplování a avíza v mobilní aplikaci

Chcete být informováni o provedených změnách ve Vašem rozvrhu? Pokud jste učitel, změnu ve svém rozvrhu zaznamenáte včas díky notifikacím prostřednictvím avíz v mobilní aplikaci. Odesílání notifikací se řídí parametry aplikace „Na které dny zasílat notifikace o změnách v rozvrhu“ a „Kdy mají být zasílány notifikace o změnách v rozvrhu“. Nastavení parametru provede administrátor systému na škole menu Správa aplikace – Nastavení – Parametry aplikace, kategorie Suplování. Určit si lze, v jaký čas a na které dny má být notifikace odesílána.

Kontrola rozvrhu

Uživatele nově upozorňujeme na formuláři Kontrola rozvrhu (Rozvrh a suplování – Rozvrh), který slouží k zobrazení konfliktů v rozvrhu učitelů a místností na skutečnost, že nemá nastaven alespoň jeden z příznaků pro zobrazení konfliktů.

 

Výpis hodnocení a podepisování známek

Používáte na Vaší škole podepisování hodnocení zákonnými zástupci žáků? Pak určitě oceníte na výpisu hodnocení vybrané třídy (Hodnocení – Výpisy hodnocení – Hodnocení ve třídě) možnost zobrazení informace o celkovém počtu nepodepsaných známek.