Články

12

Rádi bychom Vás informovali, že v návaznosti na změnu v systému přijímacích zkoušek pro vás upravujeme stávající postupy a připravujeme nové formuláře k přijímacímu řízení pro školní rok 2024/2025, které proběhne v aktuálním kalendářním roce.

 

  • Rozšiřujeme možnost volby následné školy ze 2 na 5 škol (3 dle nových podmínek přijímacího řízení + 2 školy s talentovými zkouškami, u nichž již přijímací řízení probíhá).
  • Připravujeme novou přihlášku ke vzdělávání na střední škole, stejně jako přehled hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání. Druhý jmenovaný dokument bude obsahovat QR kód, reflektující změny v samotném dokumentu.

Přihlášky na SŠ v aplikaci Škola Online

  • Generování bude probíhat ze školní matriky.
  • Školám budou do tiskových sestav organizace nakopírované dvě tiskové sestavy: Přihláška ke vzdělávání ve střední škole a Přihláška ke vzdělávání ve střední škole s údaji o zaevidované škole.

TIP: Přihláška na všechny školy, na které se žák hlásí, bude stejná – školy/obory na škole budou vždy řazeny dle priority, uvedené u dané školy/oboru na škole v záložce Další vzdělávání na kartě žáka.


Potvrzení pro doložení prospěchu ze základní školy

  • Způsob generování bude ještě upřesněn. Generování bude probíhat ze stávajícího formuláře Tisk přihlášek k dalšímu vzdělávání na SŠ, který byl původně určen pro tisk přihlášek s QR kódem. 
  • Dojde k úpravě názvu formuláře, popisků a tlačítka na formuláři.
  • Školám budou nové tiskové sestavy na formuláři zpřístupněny automaticky.
  • Z formuláře budou odstraněny neplatné vzory.
  • Na formulář budou doplněny podporované vzory.

Všechny výše uvedené změny a dokumenty budou ve Škole Online dostupné nejpozději do 30. ledna 2024

O jejich nasazení vás budeme ihned informovat na webových stránkách Školy Online a současně zašleme zprávu v aplikaci všem administrátorům systému.