Články

19

V návaznosti na změnu v systému přijímacích zkoušek bychom Vás rádi informovali o novinkách ve Škole Online. Připravili jsme pro Vás nové formuláře, které budete mít k dispozici v systému již v příštím týdnu


 • Rozšířili jsme možnost evidence škol, na které se žák hlásí, a to ze 2 na 5 škol.
 • Vznikly dvě varianty přihlášek: Přihláška ke vzdělávání ve střední škole a Přihláška ke vzdělávání ve střední škole s údaji o zaevidované škole. A dále tiskový výstup Výpis hodnocení z předchozího vzdělávání.
  Druhý jmenovaný dokument obsahuje kromě hodnocení za poslední tři ročníky také QR kód. 


Nové tiskové výstupy a jak na ně?

1. Tisk přihlášek ke vzdělávání ve střední škole

Všem základním školám budou do tiskových sestav organizace nakopírované tiskové sestavy: Přihláška ke vzdělávání ve střední škole a Přihláška ke vzdělávání ve střední škole s údaji o zaevidované škole. Tiskové sestavy budou umístěny do hlavního adresáře školy (Výstupy - Tiskové sestavy - Seznam sestav, záložka Tiskové sestavy organizace) a pro generování jim bude nastavena role Administrátor. V případě, že bude škola chtít, aby je mohly generovat i jiné role uživatelů, je nutné provést úpravu nastavení rolí na detailu tiskové sestavy (ikona s tužkou).

Generování přihlášky probíhá ze školní matriky (Evidence osob - Školní matrika - Žáci/studenti) v těchto krocích:

Generování probíhá ze školní matriky (Evidence osob - Školní matrika - Žáci/studenti) v těchto krocích:

 • Vyhledáte třídu. 
 • V seznamu žáků třídy označíte ty, jimž požadujete generovat přihlášku (pokud neoznačíte, generuje se celá třída).
 • Kliknete na tlačítko s tiskárnou v pravém dolním rohu.
 • Vyhledáte příslušnou sestavu Přihláška ke vzdělávání ve střední škole nebo Přihláška ke vzdělávání ve střední škole s údaji o zaevidované škole.
 • Kliknete na tlačítko Exportovat do PDF.

Důležité: Školy na přihlášce budou řazeny dle priorit, uvedených u dané školy (nebo oboru), evidované na  záložce Další vzdělávání v poli Pořadí zájmu

TIPPřihlaste se na webinář, který je věnovaný tisku přihlášek a výpisu hodnocení ze Školy Online. Pořádáme jej pro Vás zdarma. Zde můžete provést registraci na školení. 


2. Tisk výpisu hodnocení z předchozího vzdělávání 

Důležité: Pro správné generování QR kódu na přihlášce nezapomeňte provést příslušné provázání předmětů na formuláři Předměty v menu Správa aplikace - Číselníky.

 • Generování probíhá z formuláře Tisk přehledu hodnocení (v menu Výstupy - Přihlášky k dalšímu vzdělávání), a to v několika krocích:
  • Vyberete třídu.
  • Označíte žáky, kterým požadujete výpis generovat.
  • Ve výběrovém seznamu Vzor hodnocení zvolíte výstup s příslušným ročníkem odpovídající třídě.
  • Nastavíte parametry pro tisk.
  • Kliknete na tlačítko Export hodnocení do PDF

 

TIP: Pustit si můžete rovněž naše krátké video, které Vás provede tiskem přihlášek a výpisu hodnocení. 


Doporučení Unie školských asociací ČR CZESHA pro ředitele základních škol a uchazeče o studium na středních školách

 V souvislosti se změnou způsobu podání přihlášek ke studiu na středních školách prosíme ředitele základních škol o spolupráci a předání následujících informací rodičům žáků.

 1. Pro bezproblémový průběh podání přihlášky doporučujeme využít systému DIPSY a to ideálně formou plně elektronickou (např. s využitím bankovní identity) anebo alespoň formou hybridní, tedy vyplněním přihlášky v systému DIPSY a jejím následným vytištěním.
 2. Jako problematické z hlediska kapacitních možností středních škol a možné chybovosti při přepisu vidíme podání ručně vyplněné papírové přihlášky.
 3. Pokud budou základní školy tisknout přehledy hodnocení (prospěchu) svých žáků, prosíme i o vytištění QR kódu pro následný převod údajů do informačních systémů středních škol, pokud to program umožňuje.
 4. S ohledem na objem digitálně předávaných dat doporučujeme všechny elektronicky vkládané přílohy vkládat ve formátu PDF.