Články

29

Vzhledem k tomu, že se blíží konec prvního pololetí školního roku, doporučujeme administrátorům aplikace provést několik drobných úkonů souvisejících s přechodem na 2. pololetí. K tomu, abyste mohli plynule navázat na 2. pololetí, tedy zadávat hodnocení a provádět zápisy do třídní knihy, je zapotřebí převést rozvrh z 1. do 2. pololetí.

Ve většině případů potřebujete pouze pokračovat v původním rozvrhu, případně provést drobné úpravy a rozvrh s platností od 1. 2. 2024 nasadit s drobnými změnami. 

Převod rozvrhu z 1. pololetí do druhého lze provést prostřednictvím formuláře Převod úvazků mezi obdobími v menu Správa aplikace - Převod dat. Tímto krokem v podstatě zkopírujete úvazky z používané verze rozvrhu pro  1. pololetí do 2. pololetí. Detailní nápovědu k této akci naleznete zde.

Nezapomeňte v posledním kroku označit příznak viz obr., který Vám zajistí zachování hodin na definici rozvrhu dle jejich původního umístění. 

UPOZORNĚNÍ: Tímto krokem dojde pouze k nakopírování zdrojové verze rozvrhu do 2. pololetí nikoliv k jejímu zveřejnění v  kalendářích uživatelů. Pokud nepožadujete provádět žádné úpravy v rozvrhu pro 2. pololetí je třeba přistoupit na Tvorbu rozvrhu 2. pololetí  a v levém dolním rohu kliknout na tlačítko Aktualizovat kalendář. Po aktualizaci kalendáře prověřte na výpisu rozvrhu, zda se zobrazuje rozvrh od 1. 2. správně. 


TIP ZE ZÁKAZNICKÉ PODPORY: Velmi pohodlný a rychlý způsob jak převést úvazky z 1. do 2. pololetí je rovněž vytvoření kopie rozvrhu na formuláři Verze rozvrhu (Rozvrh a suplování - Rozvrh). Při vstupu na formulář Verze rozvrhu zvolte období 2. pololetíklikněte na tlačítko Nový záznam. V dalším kroku zaškrtnete možnost, že chcete verzi vytvořit kopií z vybrané verze v prvním pololetí viz obr.

UPOZORNĚNÍ: V případě, že jste již provedli zkopírování verze rozvrhu z 1. do 2. pololetí na formuláři Verze rozvrhu, neprovádějte již Převod úvazků mezi obdobími. Použijte vždy pouze jednu z výše uvedených možností.

Velmi často dochází při změně pololetí též ke změnám v rozvrhu způsobenou změnou učitele u předmětu. Tu bychom pak prováděli dle povahy změn v menu „Rozvrh a suplování  – Tvorba rozvrhu“ na formulářích „Úvazky učitelů“ nebo „Tvorba rozvrhu“. V případě potřeby můžete zde nahlédnout i do uživatelské příručky.

V okamžiku, kdy je rozvrh pro druhé pololetí připraven, je potřeba jej promítnout do osobních kalendářů učitelů a žáků. Za tímto účelem vstupte do menu „Rozvrh a suplování – Tvorba rozvrhu“ vyberte "Tvorba rozvrhu". Zde ve filtru nastavte 2. pololetí, vyberte správnou verzi rozvrhu a aktualizujte rozvrh na 2. pololetí – tj. od 1. 2. 2024 do 30. 6. 2024 prostřednictvím tlačítka Aktualizovat kalendář. Po dokončení aktualizace kalendáře zkontrolujte namátkově na výpisu rozvrhu třídy případně učitele, zda je zobrazený rozvrh v souladu s použitou verzí rozvrhu na 2. pololetí.