Články

Na základě velké poptávky škol jsme vypsali na stránkách podpory několik školení v různých částech republiky. Například Uzavírání hodnocení a tisk vysvědčení v dm Software, kdy máme volné kapacity ve městech Plzeň a Zlín, oblíbené školení na Rozvrhy a suplování v aplikaci dm Software ve ...

Pro předání dat na MŠMT při sběru dat je velmi důležité, aby všechny údaje o žácích byly vyplněny správně. V nedávné době se na nás obrátilo několik uživatelů s dotazem, jak správně evidovat počet let splněné povinné školní docházky.

Abychom Vám co nejvíce usnadnili práci v období, kdy probíhá jarní sběr dat ze školních matrik pro MŠMT, vydáváme souhrn podpůrných materiálů. Tyto užitečné odkazy by Vám měly pomoci úspěšně předat data ministerstvu školství.

S přibývajícími žáky, kteří jsou nově diagnostikování školskými poradenskými zařízeními a s blížící se matrikou je mezi uživateli dm Software velmi aktuální dotaz "Jak poznám, co je skryto v identifikátoru znevýhodnění žáka, který je uveden v Doporučení z poradny?"

Jan Amos Komenský, učitel národů, se narodil 28. března 1592 na Moravě. Tento den je proto oficiálně považován i za český Den učitelů.
dm Software se k oslavám tohoto svátku připojuje a přeje všem pedagogům hodně zdaru, nadšení a neutuchajícího elánu pro vykonávání této náročné profese.

Již za měsíc bude jako každý rok spuštěn ostrý server pro sběr dat ze školní matriky. Od 7. března 2017 si můžete otestovat svá data na kontrolním serveru MŠMT a to na adrese https://profa.uiv.cz/matrikas/.

V následujícím videu vás seznámíme s elektronickou evidencí školní družiny a školních klubů. Tímto modulem můžete vést výchovně vzdělávací práce ve školní družině a klubu v elektronické podobě.

Máte obavy z předávání dat ze školní matriky? Chcete si osvěžit informace, které jsou nutné k bezproblémovému předání dat? Vědět, jak správně evidovat žáky s podpůrnými opatřeními? Přihlaste se na školení "Správa školní matriky v dm Software".

Strana 19 z 27První   Předchozí   14  15  16  17  18  [19]  20  21  22  23  Další   Poslední