Články

Od školního roku 2016/2017 se mění náležitosti přihlašování uchazečů k přijímacímu řízení a  průběh přijímacího řízení. Tyto změny vycházejí z nového znění § 60 až 64 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 178/2016 Sb.) a z  vyhlášky č. 353/2016 Sb., o  přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání (dále jen „vyhláška“). 

V následujícím videu Vás seznámíme s modulem Elektronická žákovská, prostřednictvím kterého lze evidovat průběžné hodnocení žáků či poznámky v TK.

Pro uživatele aplikace dm Software vypisujeme poprvé školení tvorby tiskových sestav pro začátečníky. Cílem tohoto školení je seznámit účastníky s možnostmi získávání výstupů z dm Software, naučit je pracovat s nástrojem tiskových sestav, upravovat vzorové sestavy dle svých potřeb a také naučit se vytvářet vlastní jednoduché sestavy.

V novém videu Vám ukážeme, jakým způsobem se v elektronické třídní knize řeší zápisy a docházka žáků. Třídní knihu si můžete i jednoduše vyzkoušet. Po přihlášení do aplikace stačí kliknout na ikonu nákupního košíku, zvolit vybraný balíček a kliknout na tlačítko „Vyzkoušet zdarma“. 

Od 1. 9. 2016 vstoupily v platnost změny v pokynech MŠMT k předávání dat. Pokud vykazujete žáky zdravotně, či sociálně znevýhodněné, je nyní nově nutné jim nastavit tzv. 1. stupeň podpůrných opatření.

V souvislosti s aktuálním předáváním dat ze školních matrik na MŠMT jsme pro Vás připravili video, které by Vám mělo pomoci s celým procesem zadávání, kontroly i samotným předáním dat na MŠMT.

Připravili jsme pro Vás video, které Vám ukáže nové možnosti aplikace dm Software, a to například rozvrh hodin, zápis známek a další, které Vám podrobněji představíme v tomto videu.

Vzhledem k novinkám v evidování matričních údajů žáků základních škol a také k plánovanému ukončení přechodného období vyhlášky k tisku vysvědčení jsme pro Vás vypsali na konec listopadu školení základů práce s aplikací dm Software, a to právě s ohledem na tyto změny.

Strana 22 z 27První   Předchozí   17  18  19  20  21  [22]  23  24  25  26  Další   Poslední