Články

30

V souvislosti s rozhodnutím vlády se nás často ptáte, jak je to s ošetřovným pro žáky, kterým již bylo více jak 10 let. Případně zda budeme na situaci reagovat a umožníme vytisknout i Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 13 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy).

ČSSZ přistoupila 30. března k úpravě tiskopisu, aby předcházela dotazům ze strany rodičů. Na tuto situaci jsme reagovali a upravili i tiskovou sestavu, která se nově jmenuje "Žádost o ošetřovné při péči o dítě". I nadále ale platí, že i v případě 13letých dětí ČSSZ akceptuje i původní podobu žádosti, která v titulku zmiňovala pouze 10leté děti.

Další informace je možné najít na webu ČSSZ.


Původní znění článku z 26. 3.:

ČSSZ k této problematice na svém webu od 26. 3. uvádí:

"Pravidla pro ošetřovné se od března po celou dobu platnosti mimořádných opatření přijatých v souvislosti s COVID-19 mění. Nově mají rodiče nárok na ošetřovné po celou dobu uzavření školských a dalších dětských zařízení, ale i některých sociálních služeb pro hendikepované.

Nárok na ošetřovné mají rodiče dětí mladších 13 let a bude vypláceno i při péči o starší hendikepované děti navštěvující školu. Stejně tak ho dostanou i lidé, kteří z důvodu uzavření zařízení některých sociálních služeb (denní stacionáře apod.) pečují o staršího hendikepovaného, který s nimi žije ve společné domácnosti.

Dva pečující se nyní můžou o péči střídat dle potřeby vícekrát a neomezeně. Znamená to, že např. oba rodiče se můžou střídat v tom, kdo bude chodit do práce a kdo zůstane doma s dětmi nebo hendikepovaným.

Ošetřovné bude vypláceno zpětně k datu přijetí mimořádných opatření. Ve chvíli, kdy tato mimořádná situace pomine, budou opět platit původní pravidla."

I v případě žáků starších 10 let vydávají školy rodičům "Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy)". Tento tiskopis, který je možné získat i ze Školy OnLine (viz článek Jak vytisknout dokument Žádost o ošetřovné) školy vyplní, podepíší (v dokumentu část A) a elektronicky (i běžným mailem) zašlou pečující osobě. Školy jsou dle ČSSZ povinné tento tiskopis rodiči vydat v den, kdy o něj požádá.


Původní znění článku z 25. 3.:

Situace se má aktuálně tak, že návrh vlády na posunutí hranice pro ošetřovné z 10 na 13 let schválila 24. března Poslanecká sněmovna. Změnu ale musí ještě potvrdit Senát a podepsat prezident. Ministerstvo práce a sociálních věcí přímo na svých webových stránkách prosí rodiče, aby žádost na ČSSZ zatím nepodávali s tím, že jim ošetřovné bude proplaceno i zpětně. Školy pak prosí, aby zatím nedocházelo k vydáním formuláře do schválení zákona.

MPSV zároveň na svém webu uvádí, že je pravděpodobné, že formulář bude stejný i v případě, že se bude jednat o starší dítě (mladší 13 let), tady je možné ho vydat i rodičům dítěte do 13 let. Pokud by došlo v tomto směru k nějaké změně, určitě na to budeme reagovat. Jinak budete moci i u žáků starších 10 let postupovat dle původního článku Jak vytisknout dokument Žádost o ošetřovné.