Články

Vstupy pro březen 2017

S přibývajícími žáky, kteří jsou nově diagnostikování školskými poradenskými zařízeními a s blížící se matrikou je mezi uživateli dm Software velmi aktuální dotaz "Jak poznám, co je skryto v identifikátoru znevýhodnění žáka, který je uveden v Doporučení z poradny?"

Jan Amos Komenský, učitel národů, se narodil 28. března 1592 na Moravě. Tento den je proto oficiálně považován i za český Den učitelů.
dm Software se k oslavám tohoto svátku připojuje a přeje všem pedagogům hodně zdaru, nadšení a neutuchajícího elánu pro vykonávání této náročné profese.

Již za měsíc bude jako každý rok spuštěn ostrý server pro sběr dat ze školní matriky. Od 7. března 2017 si můžete otestovat svá data na kontrolním serveru MŠMT a to na adrese https://profa.uiv.cz/matrikas/.

V následujícím videu vás seznámíme s elektronickou evidencí školní družiny a školních klubů. Tímto modulem můžete vést výchovně vzdělávací práce ve školní družině a klubu v elektronické podobě.