Články

Vstupy pro květen 2016

Třídní kniha patří dlouhá léta mezi povinnou školní dokumentaci. V posledních letech však celá řada škol upustila od vedení tohoto dokumentu v listinné podobě ...

V souvislosti s blížícím se koncem roku jsme pro vás připravili článek ke správnému nastavení data vydání vysvědčení.

Připravili jsme pro Vás další z řady školení, tentokrát zaměřené na tisk vysvědčení. Školení jsou vypsána v několika různých městech, tak aby pro vás byla co nejsnáze dostupná.

Nová verze aplikace dm Software se neomezuje pouze na správu školní matriky a tisk vysvědčení, ale přináší celou řadu dalších funkcí. Pokud máte zájem, může ještě dnes...

V tomto článku se podíváme na tisk vysvědčení dle vyhlášky 3/2015 Sb.  Tento způsob tisku je možné používat od 15.1.2015. Mezi hlavní novinky při tisku vysvědčení podle této vyhlášky patří:
 

S blížícím se termínem tisku ročníkových vysvědčení jsme pro vás připravili článek zaměřený na evidenci tiskopisů vysvědčení pro závěrečné deváté ročníky základních škol.

S blížícím se termínem tisku ročníkových vysvědčení jsme pro vás připravili článek zaměřený na evidenci tiskopisů vysvědčení pro závěrečné deváté ročníky základních škol dle vyhlášky 223/2005 Sb. ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti vyhlášky 3/2015 Sb.

V tomto článku se podíváme na tisk vysvědčení "postaru", tedy dle vyhlášky 223/2005 Sb. ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti vyhlášky 3/2015 Sb.