Články

01

Jako každý rok je tu termínu jarního sběru dat ze školních matrik. Ostrý server pro předávání dat se otevřel 1. dubna a data musí být předána do 15. dubna. Před samotným předáním doporučujeme prostudovat Pokyny k předávání dat na MŠMT, v případě nejasností můžete využít i oficiální Číselníky MŠMT.

Zároveň se společně můžeme podívat na jednu z nejčastějších chyb, která se při předání dat na MŠMT vyskytuje a to je chyba s textem: Není vyplněna položka OBECB (Obec trvalého pobytu žáka) a vypadá takto:

Podobná chyba se může vyskytnout i u okresu trvalého pobytu žáka a postup odstranění této chyby je stejný jako u obce – pouze se jedná o kolonku Okres.

Tato chyba může mít tři příčiny:

Příčina první - Obec trvalého pobytu žáka skutečně není vyplněna, karta žáka pak vypadá takto:

Postup opravy:

 • Vstupte na kartu žáka ve školní matrice, nejlépe pomocí tlačítka s tužkou, které je přímo u jména žáka v zobrazené chybě (viz. obrázek výše)
 • Na kartě žáka se přepněte na záložku Adresy
 • Začněte psát do pole Ulice a aplikace Vám začne nabízet možné názvy ulic podle toho jak píšete, z nabízených možností vyberte tu správnou
 • Dále vyplňte číslo popisné a orientační – aplikace Vám bude opět nabízet možnosti
 • Pak začněte vyplňovat kolonku Obec – v této chvíli by Vám již aplikace měla nabídnout celou konkrétní adresu, jakmile ji vyberete, doplní se automaticky všechny ostatní kolonky
 • Adresu uložte pomocí tlačítka Uložit
 • Pokud by se Vám adresa tímto způsobem doplnit nepodařila, ověřte, zda se jedná o platnou adresu na tomto odkaze http://forms.mpsv.cz/uir/adr/OverAdresuFrame.html (jedná se o ověřování všech platných adres v ČR)
 • Pozor – automatické doplňování adres funguje pouze pro Českou republiku a ve státu bydliště tedy musí být uvedeno Česká republika, ještě před tím, než začnete adresu doplňovat.
 • Nakonec je třeba ještě upravit datum platnosti tak, aby tato hodnota pro žáka platila od data jeho nástupu na školu.
 • Na kartě žáka tedy klikněte na tlačítko „Historie položek“ (v pravém spodním rohu karty)
 • Zde si v roletce „Zobrazit položku“ vyberte hodnotu Město:

 • Jakmile uvidíte pouze jednu správnou položku, 2x klikněte do pole Datum a upravte hodnotu na datum zahájení vzdělávání žáka
 • Pokud by se žák stěhoval, je nutné zachovat sled adres tak, jak se skutečně měnily a v takovém případě zde bude tolik řádků, kolikrát žák změnil trvalé bydliště s příslušnými daty.

Příčina druhá - Obec trvalého pobytu je vyplněna chybně, karta vypadá takto:

Postup opravy:

 • Vstupte na kartu žáka ve školní matrice, nejlépe pomocí tlačítka s tužkou, které je přímo u jména žáka v zobrazené chybě (viz. viz. první obrázek s nalezenou chybou)
 • Na kartě žáka se přepněte na záložku Adresy
 • Pokud si jste jistí názvem obce a jedná se skutečně o zřejmý překlep, opravte název obce ručně
 • Pokud si názvem obce jistí nejste, klikněte na tlačítko „Smazat adresu“
 • Začněte psát do pole Ulice a aplikace Vám začne nabízet možné názvy ulic podle toho jak píšete, z nabízených možností vyberte správnou
 • Dále vyplňte číslo popisné a orientační – aplikace Vám bude opět nabízet možnosti
 • Pak začněte vyplňovat kolonku obec – v této chvíli by Vám již aplikace měla nabídnout celou konkrétní adresu, jakmile ji vyberete, doplní se automaticky všechny ostatní kolonky
 • Adresu uložte pomocí tlačítka Uložit
 • Pokud by se Vám adresa tímto způsobem doplnit nepodařila, či si skutečně nejste jistí správnou hodnotou, ověřte, zda se jedná o platnou adresu na tomto odkaze http://forms.mpsv.cz/uir/adr/OverAdresuFrame.html (jedná se o ověřování všech platných adres v ČR)
 • Vzhledem k tomu, že oprava se vždy uloží k datu, kdy byla provedena, je třeba ještě upravit datum platnosti tak, aby tato hodnota pro žáka platila od data jeho nástupu na školu.
 • Na kartě žáka tedy klikněte na tlačítko „Historie položek“ (v pravém spodním rohu karty)
 • Zde si v roletce „Zobrazit položku“ vyberte hodnotu Město:

 • Chybnou položku (v kolonce nová hodnota) označte v prázdném čtverečku na začátku řádky (celý řádek se podbarví černě) a klikněte na tlačítko Smazat vybrané.
 • Zbude Vám jeden řádek, kde bude uvedena pouze správná obec
 • Nyní je zapotřebí ještě nastavit správné datum platnosti položky, poklikejte tedy (2x klikněte levým tlačítkem myši) na datum a přepište jej na správnou hodnotu (obvykle datum zahájení vzdělávání na Vaší škole)
 • Opravený řádek uložte pomocí tlačítka Uložit

Příčina třetí - Obec trvalého pobytu je vyplněna správně, ale se špatnou platností, karta vypadá takto:

 Postup opravy:

 • Vstupte na kartu žáka ve školní matrice, nejlépe pomocí tlačítka s tužkou, které je přímo u jména žáka v zobrazené chybě (viz. první obrázek s nalezenou chybou)
 • Na kartě žáka klikněte na tlačítko „Historie položek“ (v pravém spodním rohu karty)
 • Zde si v roletce „Zobrazit položku“ vyberte hodnotu Město:

 • 2x klikněte do pole Datum a upravte hodnotu na datum zahájení vzdělávání žáka na Vaší škole
 • Celou akci dokončíte tlačítkem Uložit