Články

04

Dnes se podíváme na novou verzi aplikací dm Software ze strany technologie. Povíme si, proč ke změně došlo a jaké výhody přináší nový přístup Vám – uživatelům.

Změna technologie byla nutností

Původní verze aplikací byly vyvíjeny v technologii, která zažívala své nejlepší dny před více jak 5 lety. V posledních letech však nastal masivní programátorské komunity k modernějším programovacím jazykům, jakými jsou C# a Java. Původní technologie tak zastarávala, nerozvíjela se a neumožňovala takový rozvoj školní aplikace, jaký by si zasloužila.

Nový verze aplikace pro rok 2016 je již vytvořena v moderní technologii .NET Framework společnosti Microsoft. Ta nabízí všechny prostředky pro vývoj desktopových, webových i mobilních aplikací, které nyní ovládají IT svět a dává tak záruku stabilního rozvoje do dalších let.

Přístup přes web odkudkoliv a kdykoliv

Nejviditelnější změnou přicházející s novou verzí aplikací dm Software je přechod z čistě desktopové aplikace do tzv. cloudu. Motivací k tomuto kroku byla skutečnost, že se za posledních 10 let značně změnil způsob práce s počítačovými aplikacemi. Prakticky všichni dnes používáme tablety, mobilní telefony. S daty zkrátka nepracujeme jen na jednom kancelářském počítači, ale chceme k nim mít přístup odkudkoliv a především kdykoliv.

Díky přesunu do cloudu máte možnost žákům zadávat známky na vysvědčení z tepla domova. Pokud se snad stane žákovi na školním výletě úraz, může učitel ihned na svém tabletu dohledat kontakty na rodiče a předat jim o aktuální situaci zprávu. Nová technologie Vám zkrátka dává možnost přístupu k datům odkudkoliv a kdykoliv!

Moderní technologie otevírají nové možnosti

Změna technologie byla nutná i třeba z důvodu, aby bylo možné žákům vytisknout na vysvědčení tzv. QR kódy. Tato povinnost je ukládána školám vyhláškou číslo 3/2015 Sb. a grafické kódy se budou tisknout na závěrečná vysvědčení letos poprvé. V původní technologii byl tisk takových obrazových kódů prakticky nemyslitelný.

Nová technologie umožnila také přímo z Evidence odesílat České školní inspekci záznamy o úrazech. I toto bylo se starou verzí aplikace neřešitelné, protože nenabízela prostředky pro dnes již standardizovanou výměnu informací skrze zabezpečené webové služby.

S komunikací skrze webové služby se můžete v nové verzi aplikace setkat na více místech – např. je díky ní realizována vazba na docházkové a stravovací systémy společností VIS a Z-Ware.

Podobných důvodů bychom k přechodu, bychom mohli vyjmenovat desítky.

Bez starostí o zálohování dat

Především menší školy měly u původní verze problém správně se starat o zálohu dat v aplikaci evidovaných. Původní verze aplikace sice umožňovala vytvářet zálohu dat, ale ty byly typicky ukládané na stejný disk a chránily tak pouze před ztrátou dat v důsledku chyby uživatele. Desítky škol se ale vy minulosti přesvědčily, že je nutné data chránit i proti selhání např. disku v počítači. Toto zjištění bylo však bohužel často provázeno bolestivou ztrátou všech dat, které bylo nutné do nového školního počítače zadat.

Nová verze aplikace řeší zálohování dat zcela za Vás. Veškerá data jsou uchovávána na redundantním diskovém poli. Tímto způsobem jsou data zabezpečena proti selhání pevného disku a ztrátě dat. Veškerá data se navíc pravidelně zálohují do jiného úložiště, aby bylo zajištěno bezpečné uchování dat i pro případ aplikačního selhání. Data jsou uchovávána v jiné zabezpečené geografické lokalitě, kam jsou pravidelně přenášena a uchovávána v zašifrované podobě.