Články

05

Se začátkem dubna dochází ke změně ve způsobu předávání záznamů o úrazech ze školního informačního systému dm Software do informačního systému InspIS České školní inspekce. K 31. březnu ČŠI ukončila starý způsob předávání záznamů a od 1. dubna bylo spuštěno nové komunikační rozhraní. Z Vašeho pohledu, jakožto správců obou zmíněných systémů, je nyní nutné provést nastavení jak na straně informačního systému InspIS, tak i přímo v dm Software. Po provedení tohoto prvotního nastavení bude možné předávat záznamy o úrazech na ČŠI stejným způsobem jako doposud.

Nastavení v systému InspIS:

Prvním krokem je nastavení informačního systému InspIS tak, aby byl schopen přijímat informace odesílané z dm Software. Přihlaste se tedy do InspISu (na této adrese) pomocí svých přihlašovacích údajů, které jste obdrželi od ČŠI. Po přihlášení vyberte možnost "Pracovat v modulu Správa uživatelských účtů“ (v horní části obrazovky, žlutě podbarveno). Jakmile vyberete tuto možnost, ve spodní části obrazovky se objeví tlačítko „Další školní nastavení“ na které kliknete, a nyní byste měli vidět toto:

 

V tomto okně vyberte v kolonce „Školní IS“ možnost „Škola OnLine“ (dm Software a Škola OnLine předávají data na ČŠI stejným způsobem) v poli „Klíč pro Školní IS“ se objeví kód, který je potřeba si poznačit, či lépe zkopírovat do schránky (Ctrl+C) nebo poznámkového bloku. Nakonec klikněte na tlačítko „Uložit změny“ v horní části okénka, které se tímto zároveň zavře.

Nyní klikněte na tlačítko "Upravit" u svého jména a v detailu nastavení osoby zaškrtněte možnost "Oprávnění k integračním službám s IS" a uložte - toto nastavení je potřeba provést u všech osob, které budou oprávněny z dm Software odesílat záznamy o úrazech:

Tím je dokončeno nastavení na straně InspISu a nyní se podíváme na nastavení v aplikaci dm Software.

Nastavení v systému dm Software:

Nejprve je potřeba nastavit klíč, který jste si poznamenali (či zkopírovali) v předchozím kroku. Přihlaste se tedy obvyklým způsobem do aplikace dm Software a vstupte do menu Administrace – Nastavení – Parametry aplikace, kde v kategorii Obecné naleznete nový parametr „Certifikační klíč pro InspIS“. U tohoto parametru klikněte na editační tlačítko (s tužkou) a do příslušné kolonky vložte (vkopírujte) certifikační klíč, který jste si poznamenali (zkopírovali) v informačním systému InspIS v předchozím kroku a uložte.

Po provedení výše popsaného nastavení je možné odesílat záznamy o úrazu stejně jako dříve a to v menu Ostatní – Vedlejší evidence – Evidence úrazů. Pouze při prvním odeslání si dm Software vyžádá uživatelské údaje do InspISu:

Tyto údaje se uloží vždy pouze k uživateli, který je v tu chvíli přihlášen do dm Software a zůstanou zde pro něj již uložené – je tedy nutné je zadat pouze jednou. V případě, že by došlo ke změně údajů (např. změna hesla), je možné tento dialog vyvolat kdykoli znovu a to stiskem tlačítka „Změna přístupových údajů ČŠI“, které naleznete ve spodní části formuláře Evidence úrazů.

Každý uživatel, který je oprávněn odesílat záznamy o úrazech na ČŠI by měl mít své přihlašovací údaje do InspISu - obdrží je buď od ČŠI (ředitel školy) nebo od vedení školy (ostatní určení uživatelé), které má právo tyto údaje spravovat přímo v systému InspIS.