Články

07

Zaznamenali jsme zvýšené množství dotazů na správné ukončování žáků a to speciálně žáků 9. ročníků, u kterých ukončování neprobíhá ke konci školního roku, ale ve většině případů k 30.6. V tomto článku se tedy podíváme na to, jak správně ukončit žáky 9. ročníků a co dělat v případě, že jste je již ukončili ke špatnému datu.

 

Ukončování všech žáků má svá přesná pravidla, která jsou stanovena platnou legislativou a podrobně jsou popsána v dokumentu Informace a metodické poznámky k předávání individuálních údajů ze školních matrik - jedná se o dokument ve formátu pdf a níže zmiňované informace naleznete na straně 10 pod názvem položky UKONDAT.

Pokyny tedy ke standardním případům ukončení říkají toto:

 • Žáci (nižších než devátých ročníků), kteří byli přijati ke vzdělávání ve víceleté střední škole, jsou žáky školy do 31. 8. příslušného školního roku, pak je zaznamenán přestup do víceleté SŠ, tedy s kódem „přestup do SŠ před ukončením povinné ŠD“.
 • Žáci, kteří úspěšně ukončili základní vzdělávání, přestávají být žáky školy 30. 6., přestože pro jiné účely (např. státní sociální podpory) mohou být považováni za žáky (obecně, nikoli konkrétní školy) do 31. 8. příslušného školního roku. Při ukončování je jim potřeba nastavit kód „ukončení ŠD v ZŠ – základní vzdělání, případně pro žáky základních škol speciálních se jedná o kód „ukončení ŠD v ZŠ speciální – základy vzdělání“.
 • Žáci, kteří splnili povinnou školní docházku a konají opravnou zkoušku nebo budou hodnoceni v náhradním termínu, jsou žáky školy do termínu konání těchto zkoušek, pokud jim nebylo povoleno opakování ročníku – zde nastavujeme kód podle toho, zda žák opravné zkoušky vykonal úspěšně (získal základní vzdělání), či neúspěšně (ukončil bez stupně vzdělání).

Jak tedy provedete ukončení žáků/studentů devátých ročníků přímo v dm Software? Je to velmi jednoduché:

 1. vstoupíte ve školním roce, kdy žáci ukončili vzdělávání, do menu Administrace - Číselníky – Třídy (pokud se jedná o jiný než aktuální školní rok, klikněte na období roku 2015/2016 v pravém horním rohu obrazovky)
 2. pomocí tlačítka Složení vstoupíte do příslušné třídy, ve které jsou žáci devátých ročníků evidováni
 3. zde kliknete ve spodní části obrazovky na tlačítko "Odebrat žáky/studenty"
 4. v následujícím formuláři vyplníte správné datum ukončení (viz. výše)
 5. vyberete správný kód ukončení (také viz. výše)
 6. zleva doprava přesunete všechny žáky, které chcete ukončit se stejným datem a kódem
 7. odebrání dokončíte tlačítkem Uložit

A jak postupovat v případě, že jste již odchod žáků zaevidovali chybně?

 1. přepnete se do příslušného školního roku, v němž žáci odcházeli z Vaší školy (kliknutím na období roku 2015/2016 v pravém horním rohu obrazovky)
 2. otevřete si kartu daného žáka
 3. vpravo dole stisknete tlačítko „Přehled žáka/studenta“
 4. poslední dva řádky nastavíte ke 30. 6. a 1. 7. (označeno na obrázku níže)
 5. celou akci dokončíte tlačítkem Uložit