Články

14

Do nové verze aplikace dm Software jsme přidali formulář s názvem „Hromadné zadávání hodnocení ve čtvrtletí“. Jak název napovídá, pomocí tohoto formuláře můžete snadno a rychle zadávat čtvrtletní a třičtvrtěletní hodnocení svým žákům.

 

Tento formulář najdete pod ikonou „Vysvědčení/ Čtvrtletní hod.“. Klikem na ikonu se otevře formulář, kde ve spodní levé části přibylo 1. čtvrtletí a 3. čtvrtletí.

Po výběru požadovaného období roku a vybrání třídy se otevře formulář, kde si zvolíte, jak chcete zadávat hodnocení. Zda po předmětech nebo po jednotlivých žácích.

V případě, že si zvolíte zadávání hodnocení po žácích (žákovi zadáte známky ze všech předmětů a přejdete pomocí tabulátoru na žáka dalšího), zobrazí se vám tento formulář.

Zadání hodnocení můžete provést výběrem z nabízeného seznamu nebo pomocí numerické klávesnice. Pro přechod na další hodnocení dle nastavení přepínače "Posun kurzoru" stiskněte tabulátor.

Význam jednotlivých hodnocení: 1, 2, 3, 4, 5, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, +2, +3, +4, +5, 1-, 2-, 3-, 4- odpovídá uvedenému významu, NH - nehodnocen(a), UV - uvolněn(a).

Pokud zvolíte zadávání hodnocení po předmětech (zadávání známek pomocí tabulátoru bude po sloupečcích daného předmětu), zobrazí se vám tento formulář.

Zadání hodnocení můžete provést výběrem z nabízeného seznamu. Pro přechod na další hodnocení dle nastavení přepínače "Posun kurzoru" stiskněte tabulátor.

V případě malotřídních škol je možnost zadávání hodnocení ve čtvrtletí po ročnících. Stačí pouze zadat do políčka ročník, kterému chcete zadat hodnocení a poté uložit. Přepnout ročník a opět zadat hodnocení a opět uložit.

Pokud ročník nevyberete, budete mít v seznamu žáků celou třídu bez rozdělení dle ročníku.

Po dokončení zadávání hodnocení klikněte na tlačítko „Uložit“. V horní části obrazovky se zobrazí hláška: Úspěch: Hodnocení byla uložena.

Jednotlivým žákům pak můžete jejich hodnocení vytisknout pomocí tiskové sestavy "Klasifikace žáka ve čtvrtletí", kterou vytisknete pomocí tlačítka "Tisk" ve spodní části formuláře. Pozor - před prvním použitím je nutné si tiskovou sestavu nakopírovat v menu Ostatní - Tiskové sestavy - Seznam sestav, ve složce Ostatní evidence/ Vysvědčení/ Základní školy a to pomocí tlačítka .

 Výstup pro žáka je tištěný na formát A5 s tím, že se počítá s tiskem dvou žáků na standardní papír A4.