Články

25

V poslední době zaznamenáváme zvýšené množství dotazů, jak postupovat v případech, kdy se žák vzdělává na jedné škole, odejde na školu jinou a poté se zase vrátí na školu původní.

V takovémto případě je vždy nutné založit žákovi novou kartu. Její založení si můžete výrazně zjednodušit, pokud nakopírujete osobní údaje z karty původní. Postup je následující:

  • V menu Administrace - Osobní data - Školní matrika se zobrazí nejprve formulář filtru. Do něj vyberete v řádku Příjmení možnost „obsahuje“ a vepište příjmení a totéž proveďte pro křestní jméno žáka. Poté kliknete na tlačítko „zobrazit“ v levé dolní části obrazovky:

  • Otevře se formulář školní matrika, kde je potřeba zrušit zaškrtnutí zobrazení pouze aktivních žáků dle zadaných kritérií:

  • Po zrušení „fajfky“ se zobrazí vyhledávaný žák. Klikem do prázdného políčka před „tužkou“ označíte celý řádek, z rozbalovací nabídky vyberete „kopírování karty“ a kliknete na tlačítko „vyvolat akci“:

  • Zobrazí se následující obrazovka, kde jsou uvedeny základní údaje kopírovaného žáka a ve spodní části informace k převodu. Údaje zkontrolujete a pokud nesouhlasí, vyberete správný údaj z rozbalovací nabídky. Vyplníte datum pro kopírování karty a kliknete na tlačítko „pokračovat“. (Doporučujeme zde vyplnit datum, ke kterému budete žáka zařazovat do třídy.)

  • Nyní se Vám zobrazí tabulka s kopírovanými údaji. Po jejich kontrole již stačí potvrdit tlačítkem „Vytvořit kopii žáka/ studenta“:

  • Aplikace vám zobrazí potvrzení o úspěšném uložení údajů a kopii karty.