Články

05

Nová verze aplikace dm Software se neomezuje pouze na správu školní matriky a tisk vysvědčení, ale přináší celou řadu dalších funkcí. Pokud máte zájem, může ještě dnes začít využívat moduly zaměřené na tvorbu rozvrhu, evidenci suplování, evidenci zápisu do 1. ročníku, správu elektronických výukových materiálů a řady dalších. Život školy se řídí podle rozvrhu. Dnes si stručně popíšeme první z nich – „Rozvrh“.

Tvorba rozvrhu začíná nastavením úvazků. Skrze úvazek definujeme, který učitel učí předmět v konkrétní třídě a v jaké hodinové dotaci. Aplikace pochopitelně umožňuje i kombinaci různých tříd a skupin v rámci jednoho úvazku. Za samozřejmost pak můžeme považovat možnost určení, zda výuka probíhá každý týden, pouze v lichém/sudém týdnu, atd.

 

Program pomáhá tvůrcům rozvrhu důsledně hlídat kolize, stejně jako ukazuje prostor pro nasazení jednotlivých lístečků.

 

V okamžiku, kdy máme vytvořený rozvrh, můžeme jej skrze aplikaci vytisknout. Aplikace nabízí pohled před žáka, třídu, místnost i učitele.

 

Aplikace nabízí i možnost tisknout sumární pohledy na rozvrhy dle místností, tříd a učitelů. Ty jsou pak určeny především pro umístění na nástěnky do sboroven či ředitelen.

 

Každý žák, rodič i učitel vidí ihned po přihlášení do aplikace svůj osobní kalendář. V rámci něj vidí vždy aktuální podobu svého rozvrhu pro zvolený týden a to včetně všech mimořádností (suplování, odpadlých hodin, atd.).

 

O tom jak řešit jak Vám aplikace může pomoci s řešením mimořádných změn v rozvrhu prostřednictvím suplování, nebo školních akcí si ale povíme více zase příště.

 

Již nyní nás ale můžete kontaktovat na hotline@dmsoftware.cz, pokud si chcete práci s rozvrhem chtít vyzkoušet.