Články

11

V aplikaci dm Software evidujeme pouze počet let splněné povinné školní docházky k datu zahájení vzdělávání žáka na Vaší škole.

Tuto kolonku najdete na kartě žáka na záložce Probíhající vzdělávání pod Datem zahájení vzdělávání:


 
Hodnota pole Počet let splněné školní docházky k datu zahájení vzdělávání na Vaší škole byla v aplikaci přednastavena dle Vašich původních dat. Vzhledem k přechodu na novou verzi Vám pro letošní rok doporučujeme před vlastním tiskem vysvědčení si sestavy s vysvědčením zkušebně vygenerovat a zkontrolovat na nich, zda mají žáci správně uveden počet let splněné povinné školní docházky. V případě, že nikoli, upravte konkrétním žáků kolonku Počet let splněné školní docházky k datu zahájení vzdělávání na jejich kartě v matrice dle skutečnosti.
Pro budoucí první ročníky (které budou mít hodnotu nastavenu na 0) je možno použít Hromadné nastavení položek.

Příklady a podrobné, či hromadné nastavení najdete na stránkách podpory, na tomto odkazu.