Články

01

V tomto článku se podíváme na tisk vysvědčení "postaru", tedy dle vyhlášky 223/2005 Sb. ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti vyhlášky 3/2015 Sb.

Samotný tisk vysvědčení najdeme pod ikonou „Vysvědčení/ Čtvrtletní hod.“ kde si vybereme pololetí a třídu. Na zobrazeném formuláři je potřeba mít zadané předměty pod tlačítkem „Předměty vyučované ve třídě“. Předměty jsou zde řazeny dle nastavení školy. Doporučujeme tedy určitě nastavit pořadí jednotlivých předmětů tak, jak je chcete mít vytištěné na vysvědčení. Hodnocení zadáte hromadně celé třídě použitím tlačítka „Hromadné zadávání známek“, kde zadáte i hromadně absenci.

Dále je nutno vyplnit ještě datum na vysvědčení pro první a druhé pololetí. !!!POZOR!!! pokud škola vydala žákům za 1. pololetí pouze Výpis z vysvědčení, je nutno obě kolonky nastavit na červnové datum, žáci totiž vysvědčení za obě pololetí obdrží právě až v červnu!!!

Nakonec klikněte na tlačítko Tisk vysvědčení, kde ze seznamu dostupných vzorů vyberete příslušnou sestavu a stisknete tlačítko Generovat vysvědčení. (Pokud v tomto seznamu žádný vzor vysvědčení nevidíte, je potřeba si jej nejprve nakopírovat. Postup kopírování tiskových sestav je popsán v nápovědě. Po stisku tlačítka Generovat vysvědčení se v novém okně otevře hotové vysvědčení. Některé vzory obsahují v horní části přepínače, pomocí kterých je možné vysvědčení ještě donastavit - typicky je to možnost proškrtnutí některého pololetí, či nastavení, zda chceme, či nechceme tisknout jméno ředitele a třídního učitele - tato nastavení se však u jednotlivých sestav liší, je potřeba se tedy vždy podívat, zda některé z nich právě nepotřebujete. Použití přepínače je velmi prosté - vyberete ze seznamu požadovanou hodnotu a stisknete tlačítko Odeslat - vybrané nastavení se ihned promítne do vygenerovaných vysvědčení.

Posledním krokem je uložit hotová vysvědčení do formátu PDF - toto nastavení je doporučené u vysvědčení typu "bianco" a nezbytně nutné při tisku do předtištěného tiskopisu. V levé horní části obrazovky klikněte na možnost Uložit a vyberte formát Adobe PDF, v následujícím dialogu zkontrolujte, zda máte kvalitu tisku nastavenu na 100dpi a kvalitu obrázku na 100% a uložte hotová vysvědčení kamkoli do svého počítače. Získaný soubor otevřete, dejte tisk a v tiskovém dialogu vyberte možnost "Skutečná velikost" - bez tohoto nastavení není možné vytisknout vysvědčení do předtištěných vzorů a i při tisku na bianco tímto postupem dosáhnete lepšího výsledku.

Při tisku vysvědčení pro deváté ročníky základních škol je potřeba před samotným tiskem vysvědčení zaevidovat u žáků "sériová čísla vysvědčení". Postup najdete v článku Evidence sériových čísel u vysvědčení, která dokládají získané vzdělání - dle 223/2005 Sb.

Seznam sestav vhodných pro tisk vysvědčení pro základní školy:

 •  SEVT 49 882 0 - ZŠ klasifikace - list A (bianco)
 •  SEVT 49 882 0 - ZŠ klasifikace - list A + 1 x SEVT 49 886 0 - ZŠ list B (2. pololetí, bianco)
 •  SEVT 49 882 0 - ZŠ klasifikace - list A + 2 x SEVT 49 886 0 - ZŠ list B (2. pololetí, bianco)
 •  SEVT 49 883 0 - ZŠ klasifikace - list A 10
 •  SEVT 49 883 0 - ZŠ klasifikace - list A 10 (bianco)
 •  SEVT 49 884 0 - ZŠ klasifikace - list A 20
 •  SEVT 49 884 0 - ZŠ klasifikace - list A 20 (bianco)
 •  SEVT 49 845 (852) 1 - ZŠ - list A - slovní hodnocení (1. pololetí)
 •  SEVT 49 845 (852) 1 - ZŠ - list A - slovní hodnocení v uzávěrce třídního (1. pololetí, bianco)
 •  SEVT 49 845 1 - pro 1 stupeň ZŠ - slovní hodnocení - list A (2. pololetí, bianco)
 •  SEVT 49 845 1 + 886 0 - ZŠ list A+B - slovní hodnocení (1. pololetí, bianco)
 •  SEVT 49 845 1 + 886 0 - ZŠ list A+B - slovní hodnocení (2. pololetí, bianco)
 •  SEVT 49 845 1 + 886 0 - ZŠ list A+B - slovní hodnocení v uzávěrce třídního (1. pololetí, bianco)
 •  SEVT 49 845 1 + 886 0 - ZŠ list A+B - slovní hodnocení v uzávěrce třídního (2. pololetí, bianco)
 •  SEVT 49 845 1 + 886 0 - ZŠ list A+2xB - slovní hodnocení (1. pololetí, bianco)
 •  SEVT 49 845 1 + 886 0 - ZŠ list A+2xB - slovní hodnocení (2. pololetí, bianco)
 •  SEVT 49 886 0 ZŠ - list B (1. pololetí, bianco) - slovní hodnocení v uzávěrce třídního
 •  SEVT 49 886 0 ZŠ - list B (2. pololetí, bianco) - slovní hodnocení v uzávěrce třídního
 •  SEVT 49 886 0 ZŠ - list B (1. pololetí) - slovní hodnocení v uzávěrce třídního
 •  SEVT 49 845 0 - Základní škola speciální - slovní hodnocení v uzávěrce třídního (bianco)