Články

01

V tomto článku se podíváme na tisk vysvědčení dle vyhlášky 3/2015 Sb.  Tento způsob tisku je možné používat od 15.1.2015. Mezi hlavní novinky při tisku vysvědčení podle této vyhlášky patří:
 

 

1. Všechny vzory nyní nově pro všechny typy škol obsahují kolonku na QR kód.

2. Kolonka pro QR se pro běžná ročníková vysvědčení nevyplňuje. QR kód se vyplňuje pouze u vysvědčení, která slouží jako doklad o dosažení stupně vzdělání, na základní škole tedy jen žákům, kteří úspěšně dokončili devátý ročník.

3. Vysvědčení, které je dokladem o získaném vzdělání se tiskne na číslovaný tiskopis, který má jiný rozměr (210x280 mm) než běžná vysvědčení. Tiskopis je momentálně dostupný pouze u společnosti SEVT a to v bianco i nebianco variantě pro základní a speciální školy.

4. Již nejsou rozlišeny vzory vysvědčení pro školy s oborem 7901C01 - Základní škola a s oborem 7901B01 - Základní škola speciální, pro oba tyto obory jsou nyní vzory vysvědčení jednotné. Přičemž pro ZŠ speciální také platí předchozí bod 3.

Samotný tisk vysvědčení najdeme pod ikonou „Vysvědčení/ Čtvrtletní hod.“ kde si vybereme pololetí a třídu. Na zobrazeném formuláři je potřeba mít zadané předměty pod tlačítkem „Předměty vyučované ve třídě“. Předměty jsou zde řazeny dle nastavení školy. Doporučujeme tedy určitě nastavit pořadí jednotlivých předmětů tak, jak je chcete mít vytištěné na vysvědčení. Hodnocení zadáte hromadně celé třídě použitím tlačítka „Hromadné zadávání známek“, kde zadáte i hromadně absenci.

Nakonec kliknete na tlačítko Tisk vysvědčení, kde ze seznamu dostupných vzorů vyberete příslušnou sestavu a stisknete tlačítko Generovat vysvědčení. (Pokud v tomto seznamu žádný vzor vysvědčení nevidíte, je potřeba si jej nejprve nakopírovat. Postup kopírování tiskových sestav je popsán v nápovědě). Po stisku tlačítka Generovat vysvědčení se v novém okně otevře hotové vysvědčení. Některé vzory obsahují v horní části přepínače, pomocí kterých je možné vysvědčení ještě donastavit - typicky je to možnost proškrtnutí některého pololetí, či nastavení, zda chceme, či nechceme tisknout jméno ředitele a třídního učitele - tato nastavení se však u jednotlivých sestav liší, je potřeba se tedy vždy podívat, zda některé z nich právě nepotřebujete. Použití přepínače je velmi prosté - vyberete ze seznamu požadovanou hodnotu a stisknete tlačítko Odeslat - vybrané nastavení se ihned promítne do vygenerovaných vysvědčení.

Posledním krokem je uložit hotová vysvědčení do formátu PDF - toto nastavení je doporučené u vysvědčení typu "bianco" a nezbytně nutné při tisku do předtištěného tiskopisu. V levé horní části obrazovky klikněte na možnost Uložit a vyberte formát Adobe PDF, v následujícím dialogu zkontrolujte, zda máte kvalitu tisku nastavenu na 100dpi a kvalitu obrázku na 100% a uložte hotová vysvědčení kamkoli do svého počítače. Získaný soubor otevřete, dejte tisk a v tiskovém dialogu vyberte možnost "Skutečná velikost" - bez tohoto nastavení není možné vytisknout vysvědčení do předtištěných vzorů a i při tisku na bianco tímto postupem dosáhnete lepšího výsledku.

Po vytištění vysvědčení je nutné také zaevidovat Sériová čísla, která jsou na vzorech předtištěna již z výroby. Postup najdete v článku Evidence sériových čísel u vysvědčení, která dokládají získané vzdělání - dle 3/2015 Sb.

Vzory dostupné ve Škole OnLine pro tisk vysvědčení na ZŠ (a ZŠ speciálních):

 • ZŠ klasifikace - list A
 • ZŠ klasifikace - list A (bianco)
 • ZŠ klasifikace - list A 10
 • ZŠ klasifikace - list A 10 (bianco)
 • ZŠ klasifikace - list A 20
 • ZŠ klasifikace - list A 20 (bianco)
 • ZŠ slovní hodnocení - list A (1. pololetí, bianco)
 • ZŠ slovní hodnocení - list A (2. pololetí, bianco)
 • ZŠ - list B (1. pololetí)
 • ZŠ - list B (2. pololetí)
 • Vysvědčení o získání základního vzdělání v základní škole
 • Vysvědčení o získání základního vzdělání v základní škole (bianco)