Články

04

S koncem školního roku přichází i vhodný čas na ukončení vzdělávání žákům/studentům, kteří z Vaší školy odcházejí a v příštím školním roce již nastoupí na jinou školu, či se zapojí do pracovního procesu.

Ukončování žáků má svá přesná pravidla, která jsou stanovena platnou legislativou a podrobně jsou popsána v dokumentu Informace a metodické poznámky k předávání individuálních údajů ze školních matrik - jedná se o dokument ve formátu pdf a níže zmiňované informace naleznete na straně 10 pod názvem položky UKONDAT.

Pokyny tedy ke standardním případům ukončení říkají toto:

  • Žáci, kteří byli přijati ke vzdělávání ve víceleté střední škole, jsou žáky školy do 31. 8. příslušného školního roku, pak je zaznamenán přestup do víceleté SŠ.
  • Žáci, kteří úspěšně ukončili základní vzdělávání, přestávají být žáky školy 30. 6., přestože pro jiné účely (např. státní sociální podpory) mohou být považováni za žáky školy do 31. 8. příslušného školního roku.
  • Žáci, kteří splnili povinnou školní docházku a konají opravnou zkoušku nebo budou hodnoceni v náhradním termínu, jsou žáky školy do termínu konání těchto zkoušek, pokud jim nebylo povoleno opakování ročníku.

Dále jsou v pokynech uvedeny s příklady mnohé standardní i nestandardní situace a je zde podrobně popsáno jejich řešení.

Jak tedy provedete ukončení žáků/studentů přímo v aplikaci dm Software? Je to velmi jednoduché:

  1. vstoupíte ve školním roce 2015/2016 do menu Administrace - Číselníky - Třídy
  2. pomocí tlačítka Složení vstoupíte do příslušné třídy, do které chodil dnes již bývalý žák Vaší školy
  3. zde kliknete na tlačítko "Odebrat žáky/studenty"
  4. v následujícím formuláři vyplníte správné datum ukončení (viz. výše)
  5. vyberete správný kód ukončení (také viz. výše)
  6. zleva doprava přesunete všechny žáky, které chcete ukončit se stejným datem a kódem
  7. odebrání dokončíte tlačítkem Uložit

Podrobný návod na to, jak žákům ukončit vzdělávání najdete také v nejčastěji kladených otázkách.