Články

19

Nyní během prázdnin je nejvhodnější čas na přípravu aplikace pro nový školní rok, a proto jsme pro vás připravili nápovědu pro převod dat do nového školního roku. Tato nápověda je určena především administrátorům aplikace a zabere pár minut.

Formulář s názvem „Nový školní rok“ slouží k převodu dat na nový školní rok. Standardně převádíme vyučovací hodiny, stupnici hodnocení, stupnici hodnocení chování, druhy hodnocení, třídy, složení tříd, skupiny ve třídě, předměty, aprobace, obory vzdělání a učební plány.

Před započetím převodu dat doporučujeme dopředu promyslet, zda v budoucím školním roce nepřibydou ve škole nové třídy. Pokud bychom v aktuálním školním roce měli pouze třídu V. A, ale již víme, že v roce následujícím bude kromě V. A i třída V. B, je lepší tuto třídu předem založit. Přepneme se do následujícího období (nového školního roku) a v menu Administrace/Číselníky/Třídy založíme V. B. Následně se přepneme zpět do aktuálního školního roku a spustíme průvodce převodem dat na nový školní rok.

Přes menu Ostatní - Převod dat - Nový školní rok se dostaneme na formulář, který umožní převést data do následujícího školní roku. Zobrazí se průvodce převodu dat do nového školního roku, kde si přečteme Úvod a klikneme na tlačítko Pokračovat.

Pokud ještě nemáme v číselnících zaveden nový školní rok, nemusíme odcházet z průvodce, nýbrž stačí pouze použít tlačítko Definovat nový školní rok. Pomocí tlačítka Nový záznam založíme nový školní rok, do řádku Počet období roku uvedeme „2“ a uložíme pomocí tlačítka  Uložit a definovat období. Zde doplníme zkratky pro obě pololetí, zkontrolujeme data (neměníme!) a uložíme.

Vrátíme se zpět do průvodce tlačítkem Zpět do průvodce . Nyní vybereme školní rok, ze kterého chceme převést data, poté školní rok do kterého chceme převést data a klikneme na tlačítko Pokračovat.

Na záložce „Vyučovací hodiny“ si kliknutím na text „Vybrat“ v záhlaví tabulky označíme/odznačíme všechny řádky v seznamu. Po výběru požadovaných položek přejdeme k dalšímu kroku pomocí tlačítka Pokračovat. Takto převedeme Stupnice hodnocení, Stupnice hodnocení chování, Druhy hodnocení, až se dostaneme k převodu tříd.

Na záložce „Třídy“ zvolíme pomocí zaškrtávacího pole ve sloupci „Vybrat“ třídy z letošního školního roku, které chceme založit v příštím školním roce. Na této stránce se nenabízejí třídy, které již byly převedeny do budoucího školního roku v rámci přijímacího řízení (zápis do 1. ročníku).

Jestliže nemáme v novém v novém školním ještě žádné třídy definovány, pak je vhodné vybrat všechny třídy. Třídy vybrané na této záložce se pak budou nabízet na následující záložce určené pro převod pro převod složení tříd z letošního školního roku.

Nyní si podrobněji popíšeme záložku „Složení tříd“. Ve sloupci „Třída (Z)“ se nacházejí třídy z letošního školního roku. Ve sloupci „Třída (DO)“ se nacházejí třídy, které existují, nebo třídy, které jsme vybrali k založení na předchozí stránce pro nový školní rok.

Na stránce „Složení tříd“ kliknutím na příslušný řádek ve sloupci „Třída (DO)“ vybereme vždy třídu, do které chceme importovat složení třídy ze sloupce „Třída (DO)“

Ve sloupci „Převést TU“ určíme, zda se mají převést i třídní učitelé (a jejich zástupci) příslušné třídy a zda chceme u žáků zachovat jejich ČVTV. Pokud jsme vše vyplnili, přejdeme k dalšímu kroku pomocí tlačítka „Pokračovat“. Stejným způsobem pak dokončíme převod: Skupiny ve třídě, Složení skupin, Předměty, Aprobace, Obory vzdělání, Učební plány a nakonec vše dokončíme tlačítkem Uložit převáděná data. Do nového školního roku se přepneme tak, že v pravém horním rohu aplikace klikneme na název školního roku (2015/2016) a vybereme období 2016/2017.