Články

15

Ve článku „Zařazení žáka do třídy“, jsme si slíbili, že v některém dalším článku se podíváme na to, jak jednoduše zařadíte do tříd žáky, které jste evidovali v modulu Zápis do 1. třídy, podívejme se tedy nyní na toto zařazování blíže.

Podmínkou pro zařazení žáků do tříd je existence příslušných tříd v novém školním roce (2016/2017), jak třídy převést či vytvořit jsme si podrobněji popisovali v článku „Jak připravím aplikaci na nový školní rok“. Budeme tedy předpokládat, že tyto třídy již existují a přistoupíme k samotnému zařazení.

  • Ověřte, zda jste aktuálně přihlášení ve školním roce, ve kterém probíhal zápis, tedy v roce 2015/2016. Školní rok, ve kterém se nacházíte, je vždy zobrazen v pravém horním rohu aplikace. Pokud je zde jiný rok, klikněte přímo na název např. 2016/2017 a poté jen vyberte požadovaný školní rok a dokončete tlačítkem „Nastavit“
  • Další podmínkou pro zařazení je to, že děti mají v menu Ostatní – Zápis do 1. ročníku – Evidence uchazečů nastaven výsledek zápisu „Zapsán do 1. ročníku“:

  • Vstupte do menu Ostatní – Zápis do prvního ročníku – Zařazení uchazečů do tříd. Zde v tuto chvíli uvidíte všechny děti, které byly při zápisu přijaty a je nyní potřeba je zařadit do tříd. Pokud máte pocit, že by zde mělo být dětí více, či zde nevidíte nikoho, ověřte, zda máte vše nestaveno podle prvních dvou bodů:

  •  Nyní je možné u každého dítěte 2x kliknout do kolonky „Třída“, tím se zobrazí seznam tříd a z něj vyberete příslušnou třídu (nabízejí se samozřejmě třídy ve školním roce 2016/2017), doplníte datum, od kdy má být žák do třídy zařazen (obvykle 1. 9.) a dokončíte tlačítkem „Uložit a zařadit žáky do zvolených tříd“.
  • Není samozřejmě nutné zařazovat žáky jednotlivě, spíše asi využijete hromadné zařazení – u žáků, kteří budou zařazeni do stejné třídy, označíte zaškrtávací políčko na konci příslušných řádků a poté jen ve spodní části doplníte, kam a od kdy chcete všechny označené žáky zařadit a celý proces opět zakončíte tlačítkem „Uložit a zařadit žáky do zvolených tříd“.:

  • Pokud zařazujete žáky do více tříd, je vhodné zaškrtnout políčko „Zobrazovat pouze nepřevedené uchazeče“. Tak vždy uvidíte pouze děti, které Vám ještě zbývá zařadit.