Články

03

Legislativa již celou řadu let připouští tisk vysvědčení na „prázdný papír“, kde je pouze vodoznak se státním znakem a lipovými listy. Proč je namísto standardního vysvědčení s předtištěnými kolonkami a popisky výhodnější pro tisk vysvědčení používat právě bianco tiskopisy?

 

Velkou výhodou bianco tiskopisů je to, že není potřeba řešit, zda se Vaše tiskárna „trefí“ do předtištěných kolonek – stačí během tisku vysvědčení v aplikaci vybrat, že chcete tisknout na bianco tiskopis a aplikace vytiskne i veškeré kolonky, názvy předmětů a podobně.

Další nespornou výhodou je omezení druhů tiskopisů potřebných pro tisk vysvědčení. Tisknete-li na bianco tiskopis, není potřeba mít tiskopisy zvlášť například pro slovní hodnocení a zvlášť pro hodnocení známkami. Na stejný tiskopis se tiskne vysvědčení se známkami i vysvědčení se slovním hodnocením.

Bianco tiskopisy řeší i poměrně časté legislativní změny vysvědčení, kdy se mění texty na nich uváděné. Bianco vysvědčení, které obsahuje pouze vodoznak s malým státním znakem a lipovými listy, tímto neduhem netrpí, protože o dotisk aktuální podoby všech náležitostí vysvědčení se postará až aplikace dm Software.

Pro žáky, kteří ještě nedokončili základní školu, budete potřebovat bianco vysvědčení o rozměrech 210 x 297 mm. (Zakoupit si jej můžete zde: SEVT 49999900, OPTYS 3020 nebo Oftis TSk-0019 ZS.)

Pro žáky, kteří úspěšně dokončili základní vzdělávání, budete nově potřebovat bianco tiskopis pro vysvědčení dokládající stupeň získaného vzdělání (tedy deváté ročníky a odpovídající ročníky víceletých gymnázií). Ten má rozměry jen 210 x 280 mm a v současné době jej lze objednat  u společnosti SEVT pod názvem „Bianco s vodoznakem a číslováním - závěrečné vysvědčení pro ZŠ, SŠ a víceletá gymnázia“ a číslem tiskopisu 71149998500. U společnosti OPTYS je tento vzor dostupný pod názvem „Bianco s vodoznakem a číslováním - závěrečné vysvědčení pro ZŠ, SŠ a víceletá gymnázia, maturitní v." a číslem tiskopisu 3064".