Články

22

Na všechny mateřské, základní, střední, konzervatoře, vyšší odborné školy, školní družiny a školní kluby, které navštěvují žáci s přiznanými podpůrnými opatřeními ve stupni 2 až 5, se vztahuje povinnost předávat MŠMT statistický výkaz R 44-99.

Postup správné evidence jednotlivých doporučení naleznete v článku Jak evidovat žáky/studenty s přiznanými podpůrnými opatřeními?

Po zaevidování a uložení všech podpůrných opatření budeme mít v systému evidovány všechny údaje z doporučení a můžeme přejít na formulář "Administrace - Export dat – Změnový export podpůrných opatření".

Na tomto formuláři si škola nastaví odpovídající sběrné období, za které výkaz R44-99 předává. Po kliknutí na tlačítko „Načíst data“ se zobrazí přehled podpůrných opatření, která se následně budou do souboru s daty generovat.

Pomocí zaškrtávacího pole „Vybrat“ je možné ještě následně odškrtnou podpůrná opatření, která do výkazu předávat nechceme (např. už jednou předána byla):

 

Tlačítkem „Exportovat“ získáme výsledný soubor, na který klikneme pravým tlačítkem myši a uložíme jej do libovolného umístění v našem počítači.

Soubor školy následně nahrávají na adresu http://sberdat.uiv.cz .