Články

23

Dne 22. listopadu vydalo MŠMT aktualizaci vzorů tiskopisů přihlášek na střední školy. Na druhé straně tiskopisu se bude opět vypisovat kolonka „IZO školy“. Již zveřejněné tiskopisy přihlášek pro školní rok 2016/2017, které na straně druhé obsahují údaj „RED IZO školy“, zůstávají v platnosti.

Bohužel nově vydané vzory obsahují faktické chyby a MŠMT je bude ještě upravovat. Do té doby ponecháme v aplikaci stávající tiskové sestavy, které jsou dle výše uvedeného stále platné. Jakmile MŠMT vydá opravu vzorů, provedeme příslušnou úpravu i my. O nasazení nových vzorů přihlášek vás budeme informovat článkem na portálu.

Školám, které mají u vzorů tiskových sestav přihlášek na SŠ zapnutý příznak „Automaticky aktualizovat“ proběhne aktualizace automaticky ihned po nasazení nových vzorů. Pokud příznak „Automaticky aktualizovat“ zapnutý nemáte a u přihlášky se zobrazí upozornění žlutým trojúhelníkem, stačí starý vzor smazat a z tiskových sestav Školy OnLine nakopírovat vzory aktuální.

Podrobnosti k legislativním změnám jsou dostupné na stránkách MŠMT na tomto odkazu.