Články

03

Dne 10. 1. 2017 vydalo MŠMT nové „Informace k vyplňování vysvědčení na základních školách od školního roku 2016/2017“, tedy pokyny pro vyplňování vysvědčení, které již zohledňují aktuálně platnou vyhlášku 3/2015.

 

Změny se týkají převážně těchto témat:

  • nových formulářů s QR kódy pro žáky 9. ročníků, kteří získali základní vzdělání
  • zrušení formulářů vysvědčení pro speciální základní školy
  • zrušení tisku individuálního vzdělávacího plánu pro žáky, kteří IVP mají přiznáno

Pro více informací použijte odkaz pro stažení celého dokumentu.