Články

03

Právě v tomto období začínají školy vydávat svým žákům přihlášky ke vzdělávání ve středních školách. Abychom Vám tisk přihlášek co nejvíce usnadnili, naleznete na stránkách zákaznické podpory článek „Nové přihlášky na střední školy“.

Další často kladený dotaz je k tisku místa vydání přihlášky. Pokud se tento údaj na přihlášku netiskne, vstupte do menu Administrace/Nastavení/Vlastnosti organizace a pomocí ikony s tužkou v oddíle Školy/zařízení v organizaci rozklikněte detail základní školy a vyplňte kolonku Město „v:…“.