Články

17

Jarní prázdniny jako jediné nejsou v Kalendáři organizace přednastaveny (a to z důvodu různých termínů) a je nutné je do Kalendáře organizace (Administrace - Nastavení - Kalendář organizace) nastavit, aby pak došlo k jejich automatickému založení. Předpokladem k tomu, aby došlo k vygenerování záznamu prázdnin z Kalendáře organizace do třídní knihy je vytvořený a nasazený rozvrh pro 2. pololetí. Záznam se pak generuje v závislosti na nastavení parametru "Počet dnů před generováním záznamů o prázdninách do třídní knihy a školních akcí". Je třeba tedy provést nastavení kalendáře s dostatečným časovým předstihem.

Pokud jste tak dosud neučinili, je nyní již výhodnější je zadat ručně – celá akce Vám zabere pouze několik minut a postup Vám přinášíme v tomto jednoduchém návodu (a samozřejmě také na stránkách podpory): 

Vstupte do menu Rozvrh - Školní akce - Školní akce a pomocí tlačítka „Nový záznam“ založte novou školní akci.

Do kolonky „Typ školní akce“ vyberte z nabídky „Zrušení výuky se zobrazením v rozvrhu“.

Následně vyberete, na záložce Termín konání, data od kdy do kdy prázdniny budou trvat. Doporučujeme vybrat termín od prvního do posledního dne prázdnin, čas nastavit od první (nulté) do poslední hodiny a nevybírat opakování (akce trvá od pondělí do pátku v jednom kuse, neopakuje se):

Následně se přepnete na záložku Třídy, kde vyberete buď pomocí dvojité šipky všechny třídy z levého sloupce do pravého, nebo vybereme třídy jednotlivě. Poté vyberete na této záložce i druh absence třídy ve spodní části obrazovky (Obecná absence třídy):

Na poslední záložce doplníte text automatického zápisu do třídní knihy – pozor po uložení akce již text nelze měnit, ani doplnit.

Pro dokončení vše Uložíme.

Po uložení školní akce se jarní prázdniny zobrazí v rozvrhu tříd a učitelům v kalendáři na toto období zmizí výuka!