Články

03

Abychom Vám co nejvíce usnadnili práci v období, kdy probíhá jarní sběr dat ze školních matrik pro MŠMT, vydáváme souhrn podpůrných materiálů. Tyto užitečné odkazy by Vám měly pomoci úspěšně předat data ministerstvu školství. Při práci s daty Vám mohou pomoci také Pokyny MŠMT a oficiální číselníky. Po odstranění všech chyb a samotném sestavení výkazu M3a najdete podrobnosti k výkazu ve Vysvětlivkách.

Každou změnu u žáka bychom měli evidovat průběžně a vždy ke správnému datu. Tedy k datu, kdy ke změně došlo nebo k datu, kdy nám žák změnu skutečně doložil. Více informací k historii položek naleznete v nápovědě k evidenci historie položek. Změny, ke kterým dojde v průběhu školního roku, se následně předávají při sběru dat na MŠMT.

Kontrolu dat je vhodné nejprve provádět přímo v aplikaci dm Software v menu Administrace/ Export dat/ Export ze školní matriky pro MŠMT. Poté je vhodné provést kontrolu dat na testovacím serveru MŠMT, který je otevřen souběžně s ostrým serverem a slouží právě k odstranění chyb v datech. A teprve, když obě tyto kontroly proběhnou bez chyb je možné nahrát soubory na ostrý server. I samotné MŠMT preferuje tento postup, neboť zbytečné kontroly dat na ostrém serveru jej velmi zatěžují a pak je nutné dlouho čekat na nahrání a kontrolu dat.

A nyní odkazy na jednotlivé články s postupy na odstranění konkrétních chyb:

Více informací naleznete na stránkách podpory, kde jsou popsány nápovědy k nastavení položek v Evidenci, dále samostatné složky Export dat pro MŠMT, Chyby v matrice a Podpůrná opatření.