Články

19

„Zahájili jsme ostrý provoz školního informačního systému od září 2016. Zprvu panovaly v pedagogickém sboru obavy, v současné době většina pedagogů i zákonných zástupců dětí oceňuje pozitivně rychlost a pružnost systému.

 

Práce s elektronickou třídní knihou i žákovskou knížkou je velmi intuitivní a snadná, všechny údaje jsou přehledně zobrazeny a zpracovány. Rádi využíváme možnosti přístupu do systému i z domova. Každý z rodičů je stále průběžně informován o tom, co se ve škole probíralo a také o tom, jak vypadá aktuálně stav hodnocení jeho dítěte z každého předmětu.“

 

 

PaedDr. Petr Halík

ředitel

Základní škola, Brno, Herčíkova 19