Články

12

„dm Software je nejen nástroj na vedení školní matriky, ale komplexní informační systém školy. Jednotlivé moduly (Evidence, Vysvědčení, Rozvrh, …) jsou vzájemně logicky propojeny a zahrnují veškerou školní agendu.

 

Pořízení dm Softwaru nezatěžuje školu investicí do hardwaru (serveru), aplikace je dostupná přes webové rozhraní. Cloudové řešení garantuje vždy nejaktuálnější verzi softwaru.  Přístupy do aplikace a práva jednotlivých uživatelů si nastavuje správce (škola) podle svých potřeb. Vzhledem k multifunkčnosti zavádíme aplikaci do praxe postupně.

 

Možnost pracovat s dm Software z domova považuji nejen za velmi komfortní, ale i praktické. V čem spočívá praktická stránka věci? V měsíci květnu a červnu vyjíždí řada tříd na školy v přírodě, nejinak je tomu u nás. Jak vyřešit situaci, kdy cestovní kancelář posune nečekaně návrat dětí ze školy v přírodě o dvě hodiny? Vyzkoušejte funkci Zprávy v aplikaci dm Software a určitě zajistíte klid a spokojenost rodičů.“

 

 

Mgr. Vendula Jurášková

ICT koordinátorka, administrátorka systému

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 3, JESENIOVA UL.2400/96