Články

13

Ještě před koncem školního roku jsme pro Vás přichystali řadu změn, které by Vám měly usnadnit a zpřehlednit práci s aplikací, například v zadávání suplování, či evidenci výchovných opatření. Zapracovali jsme také nejpoptávanější požadavky škol, jako načítání údajů z Národní knihovny či automatické rušení uživatelských účtů. Přehled těch nejzajímavějších novinek Vám přinášíme v tomto článku.

 

  • Jak jsme již avizovali v předchozím článku „Nová evidence výchovných opatření a hodnocení chování“, zásadní změny se udály v evidenci výchovných opatření a hodnocení chování prostřednictvím formuláře "Výchovná opatření a hodnocení chování". Zadávání výchovných opatření a hodnocení chování je nyní jednodušší, přehlednější a nově je možné zadávat výchovná opatření hromadně. Na uzávěrce třídního učitele je pak možné snadno a rychle zadané pochvaly přenést do uzávěrky pro celou třídu najednou. Každá škola má také možnost si předdefinovat vlastní číselník druhů hodnocení. 
  • Přibyla nová funkčnost umožňující nastavit si s jakou prioritou budou nabízeni učitelé pro suplování na formuláři „Zadávání suplování“. Nyní si škola může sama ovlivnit řazení učitelů nabízených k suplování, a to nastavením vlastních kritérií prostřednictvím tzv. Priorit k suplování. Nastavením těchto priorit (přidělení bodového hodnocení jednotlivým kritériím) říkáme, zda aplikace přednostně bude nabízet k suplování např. učitele s pohotovostí či učitele s největším počtem odpadlých hodin apod. Podrobný popis této funkčnosti naleznete v uživatelské příručce v kapitole „Priority k suplování“ 

  • Na detailu formuláře "Evidence knih" je nyní možno načítat/aktualizovat data o dané knize přímo z Národní knihovny pomocí tlačítka "Načtení údajů z Národní knihovny". Podrobnější popis této funkčnosti naleznete v uživatelské příručce, v kapitole „Načtení údajů o knize z Národní knihovny 

  • Nově je možné v aplikaci nastavit automatické zrušení uživatelského účtu, a to parametrem "Automatické rušení uživatelských účtů – počet dnů" (kategorie "Správa účtu"), pomocí kterého je možné nastavit, po kolika dnech od ukončení vzdělávání dojde ke zrušení účtu žáka/studenta a jeho zákonného zástupce. Podrobnější informace k rušení účtů naleznete v kapitole „Rušení uživatelských účtů“. 

  • Na četné žádosti jsme zpřístupnili nový parametr "E-mailové notifikace nepřečtených zpráv", prostřednictvím kterého je umožněno zasílání notifikací o příchozích zprávách na e-mail uživatele. Parametr si může nastavit každý uživatel individuálně v menu Administrace – Nastavení – Parametry aplikace, na záložce „Uživatelské“. 

  • Na formuláři "Seznam sestav" je nově umožněno vyhledávání v seznamu tiskových sestav prostřednictvím nově přidaného tlačítka "Hledat" (v pravé horní části formuláře). 

  • Nově je také umožněno užívání Návrháře tiskových sestav v HTML5, tj. bez závislosti na doplňku Adobe Flash v prohlížeči, a to prostřednictvím nastavení parametru aplikace "Povolit používání technologie Flash pro zobrazování tiskových sestav".