Články

15

Z bezpečnostních důvodů je v systému nastavena doba pro automatické odhlášení při nečinnosti na 30 minut. Jde hlavně o ochranu v situaci, kdy se pedagog zapomene odhlásit z aplikace na učitelském počítači ve třídě a o přestávce odejde. V tu chvíli je možné měnit třeba známky a docházku v jeho účtu…

V uživatelských parametrech (menu Správa aplikace - Nastavení - Parametry aplikace / uživatelské parametry) proto můžete nastavit parametr „Upozornit na blížící se automatické odhlášení v následujících minutách“ na hodnotu, při jejímž dosažení budete informováni, kolik času zbývá do automatického odhlášení.