Články

12

Vážení uživatelé,

v současné době dochází u některých z Vás k chybě (níže uveden celý text chyby) při předání dat na zkušební server MŠMT (https://profa.uiv.cz/matrikas/). Tato chyba je na straně rozhraní MŠMT a technici MŠMT intenzivně pracují na jejím odstranění, které by mělo být hotovo během zítřka (13. 9.). Pokud by se Vám tato chyba objevovala i po tomto datu, kontaktujte prosím pracovníky MŠMT.

 

Celý text chyby po zobrazení detailu chybového protokolu:

 

System.Data.SqlClient.SqlException: String or binary data would be truncated.

The statement has been terminated.

v PAN.DataConnect.SQLObject.NactiDataSet(UserSession uses, IWrapToDB obj, IsolationLevel isolationLevel)

v PAN.BaseClasses.ProcToDB.ExecSQLProcedureNoQuery(String procedureName, Hashtable parameters, IsolationLevel isolationLevel)

v PAN.BaseClasses.ProcToDB.ExecSQLProcedure(String procName, Hashtable addp, Int32 commandTimeOut, IsolationLevel isolationLevel)

v PAN.BaseClasses.ProcToDB.ExecSQLProcedure(String procName, Hashtable addp, Int32 commandTimeOut)

v PAN.BaseClasses.ProcToDB.ExecSQLProcedure(String procName, Hashtable addp)

v MAT.ImportUtils.PrepocitejStat(UdajeProImport udajeProImport)

v MAT.ImportRobot.importRobotZaTypSkoly.provedImportZFronty()