Články

15

Podzimní sběr dat se rychle blíží a proto si Vám dovolujeme připomenout některé základní informace a upozornit Vás na novinky.

Při letošním sběru opět dojde k několika změnám ve vykazování dat. V souvislosti s novelou vyhlášky 48/2005 Sb. a Školského zákona došlo k zavedení nového kódu ukončení žáků vzdělávajících se podle §38, tento kód má název „Ukončení docházky v kmenové škole žáka plnícího PŠD podle § 38 ŠZ v zahraničí“. Kód se však týká pouze těch žáků, jejichž rodiče chtějí plnění PŠD dokládat přímo na MŠMT (žáci nyní tedy nemusí mít kmenovou školu, pokud o to rodiče požádají).

Další změna se týká žáků s oborem Základní škola speciální, nově přibyly do položky UVP (vzdělávání žáka podle RVP ZV) nové hodnoty, a to RVP ZŠ speciální, díl I – pro žáky středně těžce mentálně postižené a RVP ZŠ speciální, díl II – pro žáky těžce mentálně postižené.

Podrobnosti jak k výše uváděným, tak ke všem ostatním položkám najdete v dokumentu MŠMT Informace a metodické poznámky k předávání individuálních údajů ze školních matrik, který je ke stažení jak na stránkách ostrého serveru (https://matrika.uiv.cz/matrikas/), tak i na stránkách testovacího serveru (vpravo nahoře, pod písmenem „P“). MŠMT pokyny dle potřeby průběžně aktualizuje, doporučujeme je proto nestahovat, neukládat, ale vždy otevřít aktuální.

V současné době je již také otevřený testovací server MŠMT a jak my, tak MŠMT Vás prosíme, abyste data pro testování i v období po 29. 9. 2017 nahrávali nejprve na odkazu https://profa.uiv.cz/matrikas/ a teprve poté, kdy odstraníte všechny chyby, je nahráli na ostré servery MŠMT.