Články

24

Dnem 25. 5. 2018 vstoupí v účinnost Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále též GDPR). Cílem této právní normy je maximálně chránit práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji.

Naší snahou je napomoci školám a vzdělávacím institucím v úspěšné implementaci ochrany osobních údajů tak, aby po 25. 5. 2018 jejich procesy plně vyhovovaly nařízení a osobní údaje o žácích a studentech byly shromažďovány a zpracovávány po právu, tedy v nezbytně nutném rozsahu a s přiměřenou péčí.

Proto jsme pro Vás vypsali školení a to jak pro ředitele škol (v rozsahu 4 hodiny), tak i dvoudenní školení pro osoby, které budou na škole plnit funkci Pověřence pro ochranu osobních údajů. Do budoucna plánujeme také školení zaměřené na řadové pedagogy. Podrobnosti o školeních a jejich aktuální seznam i s možností se přihlásit najdete v sekci GDPR pod odkazem Školení GDPR.