Články

28

Chcete pomoci s administrativou při zápisech? Chcete tisknout rozhodnutí o přijetí, nepřijetí nebo odkladu přímo z aplikace? Jen přes dvojí kliknutí myši? Ušetřit čas při sestavování statistického výkazy S53-01 o zápisu do ZŠ? Chcete, aby rodiče měli možnost vyplnit přihlášky elektronicky a vy jste nemuseli nic přepisovat z papírových přihlášek do systému? Vyzkoušejte zdarma náš modul Zápisy do prvních tříd. Modul je možné pořídit i samostatně k balíčku Základ a Standard.

A jak modul hodnotí sami uživatelé? V čem jim šetří čas s práci?

„Modul Zápis do 1. ročníku používáme hlavně jako evidenci uchazečů. Velmi oceňujeme možnost aplikace, která po zadání dat sečte podklady pro výkaz S53-01. To nám ušetří spoustu času.  Další velkou výhodou je možnost tisku rozhodnutí o přijetí či nepřijetí žáka. dm Software nám tímto zjednodušuje administrativu pro zápis do 1. tříd. Do budoucna zvažujeme možnost zavedení elektronických přihlášek pro zápisy do 1. ročníků.“

PaedDr. Richard Feix
Základní škola Ostrava - Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvková organizace

„Ve školním roce 2016/2017 jsme poprvé plně využili dm Software při zápisu do prvních tříd. Tento systém se nám velmi osvědčil, budeme v něm tedy pokračovat i nadále. Základní informace o žákovi zadává rodič online sám z klidu domova. Pro zápis do 1. ročníku má rodič možnost volby dne, času a místnosti. Samotný zápis je pak pro rodiče i žáka plynulý bez zbytečného stresu. dm Software všem velice usnadňuje administrativu a rodič má více času se při samotném zápisu věnovat svému dítěti. dm Software také následně umožňuje tisk rozhodnutí o přijetí / nepřijetí žáka, nedochází tedy k chybám a vedení školy má online přehled o počtech žáků. Správní řízení přijímání žáků do 1. ročníků se nám díky dm Software velmi zjednodušilo a zrychlilo.“

Mgr. Jiří Měchura
ředitel školy, Základní škola, Praha 10,  nám. Bří Jandusů 2

Pro vyzkoušení nás kontakujte na:+420 516 412 912
hotline@dmsoftware.cz

více o modulu:
https://www.youtube.com/watch?v=_t6812DVZdE