Články

18

Reagujeme na podněty uživatelů, kterým se na starších displejích zdál nový vzhled aplikace málo kontrastní. Po důkladném vyhodnocení požadavků a připomínek a několikatýdenním uživatelském testování ve spolupráci se školami Vám přinášíme zejména tyto úpravy:

 

Změny v kalendáři

  • standardní hodiny nyní nejsou bílé, ale podbarvené
  • text v rozvrhových hodinách je výraznější
  • v rozvrhu se nově zobrazují slabé vertikální a horizontální čáry

Změny v zobrazení tabulek

  • při pohybu myši po tabulce se modře zvýrazňují buňky, které jsou editovatelné
  • sloupce s buňkami, které je možné editovat mají též tučný text v záhlaví
  • liché a sudé sloupce jsou nově odlišeny barevným pozadím (lze tak lépe rozlišit hranice sloupců)